Cael gafael ar gymorth | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Cael gafael ar gymorth

Ble alla i gael cymorth?

Cyngor Ffoaduriaid Cymru – Elusen sy'n ymroddedig i ddiogelu hawliau dynol ceiswyr lloches a ffoaduriaid yng Nghymru. 02920489800. E-bost: info@welshrefugeecouncil.org.uk neu'r Wefan: www.welshrefugeecouncil.org.uk

Grŵp Mewnfudo Lesbiaidd a Hoyw Prydain – Mae'r elusen yma yn cynghori pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws ar faterion mewnfudo a lloches. Maen nhw'n gallu cynnig cymorth a pheth cyngor cyfreithiol am ddim i bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol. Maen nhw'n cynnig cyngor ar y ffôn ar loches ac yn rhedeg cyfarfodydd cymorth a chyngor misol. Cyfeiriad post: PO Box 51524, Llundain, SE1 7ZW Ffôn: 0207 922 7812 Llinell gymorth: 0207 922 7811 Oriau agor: Llinell gymorth drwy'r wythnos. E-bost: admin@uklgig.org.uk Gwefan: www.uklgig.org.uk/

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth Stonewall Cymru drwy ffonio 08000 502020 neu e-bostio cymru@stonewallcymru.org.uk