Sut i wneud cais | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Sut i wneud cais

Ceisydd lloches yw rhywun o unrhyw oedran sydd wedi ffoi o'i famwlad er mwyn canfod lle diogel yn rhywle arall.

Ffoadur yw rhywun sydd wedi gwneud cais llwyddiannus am loches.

Yn aml iawn bydd ceiswyr lloches yn mynd i mewn i wlad yn anghyfreithlon ac wedyn yn gwneud cais am loches, y broses wedyn yw:

  • Cyfweliad cychwynnol gyda swyddog mewnfudo (sy'n cael ei alw'n 'sgriniad')
  • Asesiad gan weithiwr achos.

Gall gymryd hyd at chwe mis i gais am loches gael ei ystyried. Yn ystod y cyfnod yma

  • Mae ceiswyr lloches yn gallu gwneud cais am gymorth a llety.
  • Fel arfer, fyddan nhw ddim yn cael gweithio.
  • Gofynnir am dystiolaeth o amgylchiadau.

Mae proses apêl os bydd yr achos yn cael ei wrthod.

Mae deddfwriaeth lloches yn gymhleth, felly mae'n bwysig eich bod yn cael cyngor cyfreithiol cyn gynted â phosibl. Defnyddiwch ein cronfa ddata o gyfreithwyr i ganfod un addas yn eich ardal chi.

I gael gwybodaeth bellach, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth Stonewall Cymru drwy ffonio 08000 502020 neu e-bostio cymru@stonewallcymru.org.uk