How to complain about treatment LGBT people have experienced from the Court services
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Cwynion yn erbyn y gwasanaeth llysoedd

Os ydych chi'n teimlo eich bod wedi dioddef gwahaniaethu yn y Llys oherwydd eich cyfeiriadedd rhywiol neu'ch hunaniaeth rhywedd o ran y ffordd y bu staff gweinyddol yn ymdrin â'ch achos, bydd angen i chi gysylltu â'r llys yn uniongyrchol.

Os ydych yn dymuno apelio yn erbyn dedfryd a roddwyd i chi oherwydd eich bod yn teimlo eich bod wedi dioddef gwahaniaethu, bydd angen i chi gysylltu â chyfreithiwr. Bydd angen i chi apelio o fewn 21 diwrnod i'r dyddiad dedfrydu.

Gwybodaeth Arbenigol

Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd ei Mawrhydi:www.gov.uk/government/organisations/hm-courts-and-tribunals-service/abou...

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth Stonewall Cymru drwy ffonio 08000 502020 neu e-bostio cymru@stonewallcymru.org.uk