Stonewall Workplace Conferences
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
Delegates smiling and talking at conference

Cynadleddau Gweithle Stonewall

Arweiniwch eich sefydliad i fod ar flaen y gad pan ddaw hi at gynnwys pobl LHDT yn y gweithle

Mae pobl yn perfformio'n well pan fyddan nhw'n gallu bod yn nhw eu hunain Dewch i un o'n Cynadleddau Gweithle a sicrhau bod pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws (LHDT) yn eich sefydliad yn cyrraedd eu llawn botensial.

Lleoliadau

Dysgwch yr arferion gorau ac ehangwch eich rhwydwaith yng nghynhadledd fwyaf Ewrop ar gynnwys pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn y gweithle yng nghwmni dros 1000 o gynadleddwyr.

Dewch i Fanceinion a chael eich ysbrydoli gan fodelau rôl LHDT a chynghreiriaid anhygoel sy'n hyrwyddo cynhwysiant LHDT.

Dewch i Gynhadledd Gweithle'r Alban a gwneud newid parhaol yn eich sefydliad. Yn 2017, roedd 100% o'r cynadleddwyr o'r farn bod cynhadledd yr Alban yn ardderchog neu'n dda.

Dewch i'n Cynhadledd Gweithle i ddysgu mwy am ymgyrchoedd ac adnoddau Stonewall a sut i'w defnyddio yn eich gweithle.

 

 

Geirdaon

Roedd ehangder ac amrywiaeth y sesiynau, y siaradwyr a'r gynulleidfa yn creu profiad cyfoethog ac unigryw. 

CYNADLEDDWR YNG NGHYNHADLEDD GWEITHLE LLUNDAIN 2018

 

Roedd hi'n wych cael cyfle i siarad a rhwydweithio gyda chymaint o bobl - diwrnod gwirioneddol ysbrydoledig. 

CYNADLEDDWR YNG NGHYNHADLEDD GWEITHLE MANCEINION 2018

 

Un o'r cynadleddau mwyaf addysgiadol ac emosiynol i fi fynd iddi erioed. Dw i'n gymharol newydd i'r maes, ac mae'r gynhadledd yma'n gwneud i mi deimlo'n falch ac yn freintiedig o gael gweithio gyda Stonewall a chydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn fy sefydliad. 

CYNADLEDDWR YNG NGHYNHADLEDD GWEITHLE YR ALBAN 2017

 

Fe wnes i gysylltiadau ardderchog yn y Gynhadledd a fydd yn fy helpu i godi fy ngwaith i'r lefel nesaf. 

CYNADLEDDWR YNG NGHYNHADLEDD GWEITHLE CYMRU 2017

 

Cysylltwch â ni

I gael rhagor o wybodaeth am ein cynadleddau gweithle, e-bostiwch y tîm ar conference@stonewall.org.uk.