Cyrsiau Hyfforddi a chyfleoedd | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Cyrsiau hyfforddi a chyfleoedd

Children at school
Center Bottom

Hero box

Rydyn ni'n darparu hyfforddiant, yn cynhyrchu adnoddau ac yn datblygu rhaglenni aelodaeth i rymuso athrawon a gweithwyr addysg i daclo homoffobia, deuffobia a thrawsffobia mewn ysgolion a cholegau.

Cyrsiau Hyfforddi a chyfleoedd

Taclo bwlio ac iaith homoffobaidd, ddeuffobaidd a thrawsffobaidd.

Datblygu pecyn cymorth ymarferol ar gyfer taclo bwlio homoffobaidd, deuffobaidd a thrawsffobaidd yn eich ysgol neu goleg.

Archebu nawr

Creu ysgol draws-gynhwysol.

Magu eich hyder wrth gefnogi unigolyn traws ifanc mewn addysg.

Archebu nawr

Rhywedd yn y dosbarth

Mae'r cwrs newydd sbon yma'n archwilio effaith ystrydebau rhywedd a sut i fynd i'r afael â nhw yng nghyd-destun eich ysgol.

Archebu nawr

Mae hyfforddiant Stonewall ar gael am ddim i ysgolion cynradd cymwys, wedi'i ariannu gan Swyddfa Cydraddoldebau’r Llywodraeth

Mae Stonewall yn gweithio gyda Swyddfa Cydraddoldebau Llywodraeth Prydain i gynnig hyfforddiant pwrpasol am ddim i ysgolion cynradd cymwys. Os oes mwy na 14% o'ch disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim, ac os ydych wedi'ch lleoli mewn ardal gymwys, gallech wneud cais am becyn hyfforddi am ddim ar gyfer eich ysgol.

Dylid nodi na fydd eich ysgol yn gymwys ar gyfer yr hyfforddiant yma os ydych chi wedi gweithio gyda Stonewall neu unrhyw sefydliad arall ar gynhwysiant LHDT o'r blaen.

Rhagor o wybodaeth yma - Hyfforddiant Stonewall AM DDIM i Ysgolion Cynradd