Dewch Allan ac Ewch Amdani - Syniadau ac ysbrydoliaeth | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Dewch Allan ac Ewch Amdani - Syniadau ac ysbrydoliaeth

Gyda'n gilydd gallwn wneud chwaraeon yn gêm i bawb.

P'un a ydych yn un sy'n fynych i'r gampfa neu'n bencampwr penwythnos, yn gaeth i chwaraeon neu'n gefnogwr brwd, mae dewis eich gweithgaredd yn llwyr fyny i chi. Gallwch ei wneud mor greadigol neu mor heriol, mor fawr neu mor fach ag y dymunwch.

Dyma rai syniadau i feddwl am... 

Cerdded i'r gwaith

Beth am gerdded i'r gwaith bob dydd am wythnos neu hyd yn oed fis? Heriwch eich cydweithwyr i ymuno â chi i weld sawl milltir y gallwch chi ddod i ben.

Twrnameint chwaraeon

Tynnwch eich ffrindiau a’ch cymuned at ei gilydd a chodwch dâl ar dimoedd i gymryd rhan. Nid pêl droed yw’r unig ddewis, gallwch wneud unrhyw chwaraeon y mynnwch.

Dawnsathon

Hoff o Zumba? Beth am weld pa mor hir y gallwch chi fynd am. Caru Beyoncé? Beth am ail-greu un o'i threfnau dawns enwog - gallech hyd yn oed ei ffilmio i rannu gyda'ch holl gefnogwyr.

Gwnewch ddosbarth ffitrwydd y dydd

Ewch ar eich pen eich hun neu ewch gyda’ch ffrindiau a chymryd rhan mewn dosbarth gwahanol bob dydd ar gyfer wythnos Dewch Allan ac Ewch Amdani.

Ewch i redeg, beicio, nofio

Cofrestrwch i gymryd rhan mewn digwyddiad lleol a gofynnwch i ffrindiau, teulu a chydweithwyr i'ch noddi.

Cofrestrwch er mwyn derbyn pâr o lasys enfys am ddim a phecyn codi arian gyda mwy o syniadau ac ysbrydoliaeth.

Cofrestrwch yma
* indicates required
Thank you for supporting Come Out Active. We’d like to keep you up to date with how your support is making a difference to LGBT people everywhere. We need your consent to share news, campaigns, events and ways in which you can further support this important work.

You can change your communication preferences any time by contacting us on supporter.care@stonewall.org.uk or 020 7593 1851.We take your privacy seriously. View our privacy policy here. 

Os nad ydych yn siŵr o hyd pa weithgaredd i'w gymryd neu os oes gennych unrhyw gwestiynau am Dewch Allan ac Amdani, gallwch gysylltu â'r tîm ar Community@stonewall.org.uk neu 020 7593 2299.

Cofiwch, mae hi’n Wythnos Dewch Allan ac Ewch Amdani 23-30 Tachwedd. Gallwch ymuno yn y foment fawr neu wneud eich gweithgaredd unrhyw bryd ym mis Tachwedd.

Peidiwch ag anghofio i wisgo eich lasys enfys a rhannwch eich gweithgaredd chi gan ddefnyddio #LasysEnfys #ComeOutActive 

Ar eich marciau...Barod... Dewch Allan ac Ewch Amdani!