Sign our petition and #ComeOutVoting this election
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Arwyddwch ein deiseb a #DewchAllaniBleidleisio yn yr etholiad yma

Defnyddiwch eich llais ac eich pleidlais.

Mae'r etholiad hwn yn gyfle i benderfynu pa fath o gymdeithas rydyn ni eisiau byw ynddi. Defnyddiwch eich llais ac eich pleidlais i gefnogi cydraddoldeb LHDT.

Yn ystod y deng mlynedd ar hugain diwethaf, rydyn ni wedi gwneud cynnydd anhygoel o ran cydraddoldeb LHDT. Rydyn ni wedi ennill hawliau cyflogaeth, hawliau rhiant, hawliau partneriaeth ac oed cydsynio cyfartal.

Ond mae yna gymaint i’w wneud i sicrhau wneud yn siŵr bod pob person lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn cael eu derbyn yn ddieithriad.

Ni allwn gymryd addysg gynhwysol-LHDT nac hawliau pobl draws yn ganiataol; ni allwn danseilio’r hawliau yr ydym wedi gweithio’n galed i’w cael.

Cefnogwch faniffesto Stonewall drwy lofnodi'r ddeiseb isod.