Dweud eich Dweud | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Dweud eich Dweud

Mae ein papur briffio Dweud eich Dweud yn amlinellu’r trafodaethau yn nigwyddiadau Dweud eich Dweud Stonewall Cymru, a gynhaliwyd yn ne a gogledd Cymru yn 2014-15, gan dynnu ar themâu allweddol, meysydd blaenoriaeth ac argymhellion ar gyfer darparwyr gwasanaethau.

[resource1]

Nod digwyddiadau Dweud eich Dweud Stonewall Cymru yw tynnu pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws (LHDT) a darparwyr gwasanaethau o bob rhan o Gymru at ei gilydd er mwyn trafod sut gellir gwella gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru i bawb. Bu’r trafodaethau yn canolbwyntio ar y pynciau canlynol:

  • Trosedd Casineb a Phlismona
  • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
  • Tai
  • Ieuenctid ac addysg
  • Diwylliant, Hamdden a Chwaraeon
  • Gwasanaethau Llywodraeth Leol