Pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol mewn chwaraeon | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol mewn chwaraeon

Pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol mewn chwaraeon (2013) ydy canlyniad gwaith ymchwil ar y cyd gan Stonewall Cymru a Chwaraeon Cymru ar brofiadau pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol o wahaniaethu ar y maes chwarae a thu hwnt, gan drafod y rhwystrau maen nhw’n eu profi i gyfranogiad fel chwaraewyr neu wylwyr.

[resource1]

Canfyddiadau allweddol

  • Mae tri chwarter (75 y cant) y bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol wedi clywed cellwair homoffobaidd wrth wylio neu gymryd rhan mewn chwaraeon.
  • Dywedodd hanner (49 y cant) y bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol eu bod wedi profi cam-drin geiriol oherwydd eu cyfeiriadedd rhywiol wrth wylio neu gymryd rhan mewn chwaraeon. Mae mwy nag un ymhob deg (12 y cant) wedi profi cam-drin corfforol.
  • Mae treian (33 y cant) y bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol wedi profi eithrio neu ynysu wrth wylio neu gymryd rhan mewn chwaraeon oherwydd eu cyfeiriadedd rhywiol.
  • Byddai mwy na saith ymhob deg (72 y cant) o bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn fwy tebygol o gymryd rhan mewn clwb pe bai’n cael ei farchnata fel clwb sy’n gynhwysol o bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol (neu ‘LHD-gyfeillgar’).
  • Byddai hanner (51 y cant) y bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn fwy tebygol o gymryd rhan mewn clwb pe bai yn bennaf ar gyfer pobl LHD.