Agweddau Afiach | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Agweddau Afiach

Sut mae pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn cael eu trin mewn sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Agweddau Afiach

Mae Agweddau Afiach (2015) yn cyflwyno canfyddiadau yng Nghymru o arolwg gan YouGov ar ran Stonewall o staff iechyd a gofal cymdeithasol ar eu profiadau o faterion yn ymwneud â gwaith a gofal iechyd lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws.

Canfyddiadau allweddol

  • Mae un ymhob deg (deg y cant) o ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru sy’n rhan uniongyrchol o’r gwaith o ofalu am gleifion wedi clywed staff yn eu gweithle yn mynegi’r gred bod modd ‘iacháu’ rhywun o fod yn lesbiaidd, yn hoyw neu’n ddeurywiol.
  • Mae tri ymhob deg (30 y cant) o staff iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru wedi clywed eu cydweithwyr yn gwneud sylwadau negyddol am bobl lesbiaidd, hoyw neu ddeurywiol, neu'n defnyddio iaith wahaniaethol fel ‘poof', ‘dyke' neu ‘queer', yn y gwaith yn ystod y pum mlynedd diwethaf.
  • Mae un ymhob pump (19 y cant) o staff iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru wedi clywed eu cydweithwyr yn gwneud sylwadau negyddol am bobl draws neu’n defnyddio iaith wahaniaethol fel ‘tranny’ a ‘she-male’ yn ystod y pum mlynedd diwethaf.
  • Mae bron i dri ymhob pump (57 y cant) o ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru sydd â chyfrifoldeb uniongyrchol am ofal cleifion yn credu nad yw cyfeiriadedd rhywiol yn berthnasol i anghenion iechyd unigolyn.
  • Mae dros draean (36 y cant) y staff iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn dweud nad yw eu cyflogwr erioed wedi rhoi hyfforddiant cydraddoldeb ac amrywiaeth iddynt.
  • Dim ond un ymhob ugain o staff sy'n wynebu cleifion a ddywedodd eu bod wedi cael hyfforddiant ar anghenion iechyd pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol neu ar anghenion iechyd pobl draws (pedwar y cant yn y ddau achos).