Enillwyr gwobrau | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
Two people at a bench

Enillwyr gwobrau

Model Rôl Lesbiaidd y Flwyddyn: Jacqueline Quinn

Model Rôl Hoyw y Flwyddyn: Ray Vincent

Rôl Model Deurywiol y Flwyddyn: Hafsa Qureshi

Model Rôl Traws y Flwyddyn: Captain Hannah Graf

Cynghreiriad y Flwyddyn: David Mathers

Uwch Hyrwyddwr y Flwyddyn: Jonathan Slater

Grŵp Rhwydwaith Gweithwyr y Flwyddyn: Spectrum, GSK

Gweithle Cynhwysol o Bobl Ddeurywiol y Flwyddyn: Citi