Stonewall Cymru Workplace Conference Cardiff 2018
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
London Workplace Conference 2015

Cynhadledd Gweithle Stonewall Cymru Caerdydd 2018

Mae pobl yn perfformio'n well pan maen nhw'n gallu bod yn nhw eu hunain. Dewch i ymuno â thros 200 o gynadleddwyr yn ein cynhadledd yng Nghaerdydd ddydd Mercher 21 Chwefror. Mae'r gynhadledd wedi'i chefnogi gan EY ac wedi'i hachredu fel cynhadledd datblygiad proffesiynol parhaus.

Pam ddylwn i ddod?

Ei'n Prif Siaradwyr am y Cynhadledd Gweithle Stonewall Cymru 2018

Dysgu arferion gorau

Gweld sesiynau grŵp eleni

  • Dewiswch o 8 sesiwn grŵp ar bynciau sy'n amrywio o gynhwysiant traws yn y gweithle i gefnogi iechyd meddwl eich staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws.
  • Gallwch ddysgu gan arbenigwyr cynhwysiant Stonewall a chael enghreifftiau o arferion gorau er mwyn eich helpu i ddatblygu eich gwaith cynhwysiant.
  • Gallwch fynd oddi yno gyda chynlluniau gweithredu ymarferol a gwybodaeth am yr ymchwil a'r adnoddau diweddaraf gan Stonewall i'ch helpu i wneud gwahaniaeth hirdymor i'ch sefydliad.

 

Diwrnod gwych gyda llawer o syniadau i'w datblygu. Cymysgedd da o sesiynau a gweithgareddau

Cynadleddwr 2017

Ehangu eich rhwydwaith

  • Cewch gyfle i ddod i gyswllt â phobl broffesiynol o bob sector o'n cylch rhwydweithio.
  • Gallwch rannu'ch arbenigedd â sefydliadau blaenllaw a phrif rwydweithiau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws.
  • Cewch ddysgu mwy am ymgyrchoedd ac adnoddau Stonewall a sut i'w defnyddio yn eich gweithle chi.

Bob blwyddyn byddwn yn croesawu dros 200 o bobl o brif gyflogwyr gwledydd Prydain gan gynnwys:

  • Uwch swyddogion
  • Swyddogion proffesiynol Adnoddau Dynol ac amrywiaeth
  • Grwpiau rhwydwaith gweithwyr
  • Staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws a chynghreiriaid

 

Gwnes i gysylltiadau gwych yng Nghynhadledd Cymru

Cynadleddwr 2017

Cael eich ysbrydoli

Cewch glywed gan bobl ysbrydoledig a fydd yn eich grymuso chi i greu newid yn eich gweithle. Yn y gorffennol, rydyn ni wedi clywed gan La-Chun Lindsay, Rheolwr Gyfarwyddwr GE Aviation Cymru, Anjeli Patel ac Ian H Watkins. Byddwn yn rhyddhau rhagor o fanylion am ein prif siaradwyr yn fuan.

 

Dyma'r tro cyntaf i mi fynychu'r gynhadledd, does dim mwy i'w ddweud - roedd yn wych! Dw i methu aros tan y flwyddyn nesaf.

Cynadleddwr 2017

Archebu

ARCHEBU NAWR

Gall Hyrwyddwyr Amrywiaeth sicrhau mwy gyda'u haelodaeth drwy gael disgownt ar eu tocynnau. Mwy o wybodaeth am raglen yr Hyrwyddwyr Amrywiaeth. 

Nid yw'r prisiau'n cynnwys TAW.

 

Cynnig Cofrestru Cynnar

Cyn 31 Hydref 2017 

Pris Arferol

1 Tachwedd 2017 - 21 Chwefror 2018

Aelodau o Hyrwyddwyr Amrywiaeth £200 £225
Heb fod yn aelodau  £250 £275