Chwaraewch Ran
London Workplace Conference 2015

Cynhadledd Gweithle Stonewall Cymru Caerdydd 2018

Mae pobl yn perfformio'n well pan maen nhw'n gallu bod yn nhw eu hunain. Dewch i ymuno â thros 200 o gynadleddwyr yn ein cynhadledd yng Nghaerdydd ddydd Mercher 21 Chwefror. Mae'r gynhadledd wedi'i chefnogi gan EY ac wedi'i hachredu fel cynhadledd datblygiad proffesiynol parhaus.

Pam ddylwn i ddod?

Ei'n Prif Siaradwyr am y Cynhadledd Gweithle Stonewall Cymru 2018

Dysgu arferion gorau

Gweld sesiynau grŵp eleni

  • Dewiswch o 8 sesiwn grŵp ar bynciau sy'n amrywio o gynhwysiant traws yn y gweithle i gefnogi iechyd meddwl eich staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws.
  • Gallwch ddysgu gan arbenigwyr cynhwysiant Stonewall a chael enghreifftiau o arferion gorau er mwyn eich helpu i ddatblygu eich gwaith cynhwysiant.
  • Gallwch fynd oddi yno gyda chynlluniau gweithredu ymarferol a gwybodaeth am yr ymchwil a'r adnoddau diweddaraf gan Stonewall i'ch helpu i wneud gwahaniaeth hirdymor i'ch sefydliad.

 

Diwrnod gwych gyda llawer o syniadau i'w datblygu. Cymysgedd da o sesiynau a gweithgareddau

Cynadleddwr 2017

Ehangu eich rhwydwaith

  • Cewch gyfle i ddod i gyswllt â phobl broffesiynol o bob sector o'n cylch rhwydweithio.
  • Gallwch rannu'ch arbenigedd â sefydliadau blaenllaw a phrif rwydweithiau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws.
  • Cewch ddysgu mwy am ymgyrchoedd ac adnoddau Stonewall a sut i'w defnyddio yn eich gweithle chi.

Bob blwyddyn byddwn yn croesawu dros 200 o bobl o brif gyflogwyr gwledydd Prydain gan gynnwys:

  • Uwch swyddogion
  • Swyddogion proffesiynol Adnoddau Dynol ac amrywiaeth
  • Grwpiau rhwydwaith gweithwyr
  • Staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws a chynghreiriaid

 

Gwnes i gysylltiadau gwych yng Nghynhadledd Cymru

Cynadleddwr 2017

Cael eich ysbrydoli

Cewch glywed gan bobl ysbrydoledig a fydd yn eich grymuso chi i greu newid yn eich gweithle. Yn y gorffennol, rydyn ni wedi clywed gan La-Chun Lindsay, Rheolwr Gyfarwyddwr GE Aviation Cymru, Anjeli Patel ac Ian H Watkins. Byddwn yn rhyddhau rhagor o fanylion am ein prif siaradwyr yn fuan.

 

Dyma'r tro cyntaf i mi fynychu'r gynhadledd, does dim mwy i'w ddweud - roedd yn wych! Dw i methu aros tan y flwyddyn nesaf.

Cynadleddwr 2017

Archebu

ARCHEBU NAWR

Gall Hyrwyddwyr Amrywiaeth sicrhau mwy gyda'u haelodaeth drwy gael disgownt ar eu tocynnau. Mwy o wybodaeth am raglen yr Hyrwyddwyr Amrywiaeth. 

Nid yw'r prisiau'n cynnwys TAW.

 

Cynnig Cofrestru Cynnar

Cyn 31 Hydref 2017 

Pris Arferol

1 Tachwedd 2017 - 21 Chwefror 2018

Aelodau o Hyrwyddwyr Amrywiaeth £200 £225
Heb fod yn aelodau  £250 £275