Children and Young People Conference 2019
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
People at a conference

Cynhadledd Plant a Phobl Ifanc 2019

Cefnogir y gynhadledd hon gan Prudential.

Mae prif gynhadledd Prydain ar gynhwysiant lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws mewn ysgolion cynradd, ysgolion uwchradd, gwasanaethau, colegau a grwpiau ieuenctid yn dychwelyd eleni gyda'i chyfuniad unigryw o wybodaeth ymarferol, siaradwyr gwadd a rhoi llwyfan i lleisiau ifanc. Eleni, mae gennym ffrwd arweinyddiaeth LHDT y gallwch ymuno â hi os ydych yn addysgwr LHDT ar unrhyw adeg yn ystod eich gyrfa. Archebwch eich lle heddiw.

Gydag ystod o weithdai ar bynciau fel hyrwyddo llais pobl ifanc, creu cwricwlwm cynhwysol, ymgysylltu â rhieni a gofalwyr, traws-gynhwysiant a mwy, mae'r digwyddiad hwn yn gyfle gwych i dderbyn diwrnod llawn o hyfforddiant DPP wedi'i ardystio ar feysydd arbenigol o gynhwysiant LHDT. Eleni byddwn hefyd yn lansio ein rhaglen Iechyd Meddwl a Lles.Mae gennym rai siaradwyr gwadd cyffrous, gan gynnwys Amanda Spielman, Prif Arolygydd Ofsted. Bydd hyn yn gyfle i rannu ffyrdd o sicrhau bod addysg a gwasanaethau ieuenctid yn wirioneddol LHDT cynhwysol ar bob lefel ac i rwydweithio â chyfoedion, myfyrwyr, cydweithwyr ac arbenigwyr. Ardystiwyd y gynhadledd hon gan y gwasanaeth ardystio DPP.

 

Lleoliad: Canol Llundain

Dyddiad: Dydd Gwener 5 Gorffennaf 2019, 09:30-17:00

Archebu lle bellach wedi cau.

 

Nodir: Rydym yn cadw'r hawl i wrthod unrhyw un sy'n cael mynediad i'r lleoliad yn ôl ein disgresiwn.

 

Pwy ddylai fynd? 

Bydd gweithwyr proffesiynol o sefydliadau traws-sectoraidd yn mynd ac yn rhannu arferion gorau. Mae gan y gynhadledd gynnwys ar gyfer: 

 

 • Athrawon Cynradd ac Uwchradd
 • Penaethiaid a Llywodraethwyr 
 • Arweinwyr LHDT mewn ysgolion 
 • Colegau Addysg Bellach 
 • Gweithwyr Plant a Phobl Ifanc 
 • Staff Awdurdodau Lleol 
 • Gweithwyr Ieuenctid 
 • Hyfforddwyr chwaraeon cymunedol  
 • Gwirfoddolwyr sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc 
Why attend?

We know from our School Report (2017) that nearly half of lesbian, gay, bi and trans pupils (45 per cent) – including 64 per cent of trans pupils – are bullied for being LGBT at school. However, LGBT pupils are less likely to experience homophobic, biphobic and transphobic bullying in schools which are proactive in their approach to LGBT inclusion. LGBT pupils in these schools are also more likely to report feeling safe, welcome and happy at school. The Stonewall Teachers’ Report (2014) indicated that children often experience homophobic, biphobic and transphobic bullying regardless of whether they’re LGBT or not, so your work on creating an LGBT inclusive school will benefit all children.

This is a unique opportunity to take part in an event that brings together hundreds of education professionals, Children and Young People’s (CYP) services, and young people to promote and celebrate best practice in LGBT inclusion.

You will get a chance to:

 • Learn more about LGBT inclusion by selecting from a wide range of CPD-accredited workshops to create a programme tailored specifically to your areas of interest
 • Expand your network of education professionals and share examples of best practice
 • Hear from young people about their experiences and visions for LGBT inclusion in education and youth services

LGBT educators at any stage in their career will also be able to take part in our LGBT Leadership stream.

You can download and tailor our template letter in order to demonstrate the benefits of attending this event to your head teacher or line manager:

Primary Schools

Secondary Schools, Colleges and Youth Organisations

 

If you're a parent or carer and want to encourage your child's school to attend this important conference, you can download and tail our template letter to send to the head teacher:

Letter to schools

Rhaglenni a gweithdai

 Bydd y brif araith gan Brif Arolygydd Ofsted, Amanda Spielman, a bydd trafodaethau gyda modelau rôl a gweithwyr LHDT yn canolbwyntio ar rymuso a rhoi llwyfan i lais yr ifanc. 

Y lle i ddysgu'r arferion gorau 

Bydd pum ffrwd o weithdai ar gyfer gweithwyr proffesiynol drwy gydol y dydd. 

 

 • Hyrwyddo Llais y Disgybl 
 • Hyrwyddo Llais y Myfyriwr
 • Ymgysylltu â Rhieni a Gofalwyr 
 • Dathlu Gwahaniaeth mewn Ysgolion Ffydd ac Eglwysig 
 • Creu Cwricwlwm Cynhwysol i Ysgolion Cynradd 
 • Creu Cwricwlwm Cynhwysol i Ysgolion Uwchradd ac Addysg Bellach 
 • Cynhwysiant LHDT ym Myd Chwaraeon a Gweithgareddau Anturus 
 • Addysg Rhyw a Pherthnasoedd 
 • Cynhwysiant Traws 
 • Cynhwysiant LHDT i Ddysgwyr ym Maes Addysg Bellach

Byddwn hefyd yn lansio dwy raglen newydd rydyn ni wedi bod yn eu datblygu.  

 

 

Rhaglen Iechyd Meddwl a Llesiant 

Amcangyfrifir bod 66,000 o blant a phobl ifanc LHDT sydd â chyflwr iechyd meddwl y gellir rhoi diagnosis iddo yn Lloegr. Mae Adroddiad Ysgol Stonewall 2017 yn adrodd bod 22% o bobl ifanc lesbiaidd, hoyw a deurywiol wedi ceisio lladd eu hunain ar ryw adeg, ac mae hyn yn codi i 45% yn achos pobl ifanc draws. 

Fel oedolion, rydyn ni'n gwybod bod pobl LHDT yn fwy tebygol o fod yn meddwl am ladd eu hunain ac o hunan-niweidio na phobl nad ydynt yn LHDT (LHDT ym Mhrydain (Iechyd), 2018). Bydd y gweithdy rhyngweithiol yma'n edrych ar ffyrdd o wella canlyniadau iechyd meddwl a llesiant ar gyfer plant a phobl ifanc LHDT. Bydd yr un gweithdy yn cael ei gynnal eto ar y diwrnod. 

 

Rhaglen Arweinyddiaeth 

Mae pobl yn perfformio'n well pan maen nhw'n gallu bod yn nhw eu hunain, ac mae pobl LHDT sy'n gweithio ym maes addysg yn fodelau rôl cryf a phwysig i bobl ifanc. Grŵp ffocws fydd y sesiwn yma, wedi'i gynllunio'n arbennig ar gyfer gweithwyr addysg LHDT sydd â chyfrifoldebau arweinyddiaeth neu sy'n dymuno cael cyfrifoldebau o'r fath. Yn y sesiwn byddwn yn archwilio damcaniaeth arweinyddiaeth go iawn, gan ei chymhwyso i'ch cyd-destun gwaith chi ac ystyried adborth i siapio ein rhaglen. 

Keynote speakers

Amanda Spielman, Ofsted Chief Inspector

Amanda Spielman has been Her Majesty’s Chief Inspector since January 2017.

Between 2011 and 2016, Amanda was chair of Ofqual, the qualifications regulator. From 2005 she was a founding member of the leadership team at the academy chain Ark Schools, where she became Research and Policy Director and an education adviser to Ark, the education charity. She previously spent more than 15 years in strategy consulting, finance and investment at KPMG, Kleinwort Benson, Mercer Management Consulting and Nomura International

She is a council member at Brunel University London and has previously served on the boards of a number of organisations including the Institute of Education, STEMNET and Wales Millennium Centre, and has been a governor of two schools.

 
Youth Voice programme

Can young people attend? 

We put young people at the heart of what we do. We'll be running a separate programme - on the same day - for one hundred young people aged 14-18. Please note that our youth stream is now fully booked.

Who should I bring to the youth stream?

All young people are welcome to attend, they don’t have to identify as LGBT. In particular, we recognise from the School Report 2017 that:

Only 28 per cent of Black, Asian and minority ethnic LGBT young people have an adult at home that they can talk to about being LGBT. 

LGBT pupils who receive free school meals are more likely to be bullied for being LGBT than those who don’t (57 per cent compared to 44 per cent). 

Youth Voice Programme

As a young person, your voice and ideas are critical to creating LGBT-inclusive environments. This programme will explore how to have the greatest influence when championing inclusion. You’ll explore key areas including being an effective ally to the whole LGBT community and building a successful campaign by hearing from LGBT+ role models and discussing ideas with one another. Furthermore, you’ll work with young people from around the UK to develop advice for professionals attending the conference to ensure they are placing young people at the centre of everything they do. 

 • Understand more about being an effective ally to all members of the LGBT community

 • Learn and share ways to create effective campaigns that successfully deliver the change you want to see

 • Design best practice in collaboration with other young people to be used with professionals attending the conference

Overview of the day

09:00 – 10:00 

Registration and refreshments   

10:00 – 10:20

Opening Session – Introduction from Ruth Hunt, CEO of Stonewall  

10:25 – 11:10 

Youth Voice Breakout A  

 

 

Key Note - Ofsted Chief Inspector Amanda Spielman 

11:15 – 12:05 

Delegate Workshop A

12:05 – 13:00 

Lunch 

13:05 – 13:50 

Key Note – to be confirmed

13:55 – 14:50 

Youth Voice Breakout B   

Delegate Workshop B  

14:50 – 15:10 

Refreshments 

15:15 – 16:10 

Youth Voice Breakout C  

Delegate Workshop C 

16:15 – 16:45 

Panel discussion with young people

16:45 – 17:00 

Closing remarks – Mo Wiltshire, Director of Education & Youth at Stonewall

17:00 

Close 

Book your place online now

There are a limited number of discount tickets so book as soon as you can.

If you’d like more details or have any questions, please get in touch with the team at education@stonewall.org.uk 

Standard ticket prices (excl. VAT) are:

 

Limited Discount Tickets 

(Limited to 85 tickets)

Standard Ticket

Stonewall School Champions

Education Champions

CYPS Champions

£100.00 + VAT

£125.00 + VAT

Diversity Champions

£140.00 + VAT

£180.00 + VAT

Non-Education Members

£140.00 + VAT

£180.00 + VAT

 

Accessibility

At Stonewall, we believe that all attendees should be able to fully participate in our events and feel comfortable doing so. We are taking measures and efforts to ensure that we organise events that are accessible to all. We commit to ensuring that as far as possible we work with you to accommodate any reasonable adjustments that you require. We will take feedback on access issues seriously and work to ensure that we improve and develop after every event.

Venue

The venue is wheelchair accessible. There are 3 passenger lifts and all can accommodate a wheelchair. There is free wifi available. For anyone who needs an evacuation plan, please contact education@stonewall.org.uk to agree a mutually convenient personal evacuation plan.

Parking

Blue Badge parking is free of charge. If you do not have a blue badge you will have to pay for parking – the closest parking is a 2 minute walk from the venue. Should this make it hard for you to access the venue, please contact us. The distance between Blue Badge parking and the entrance is between 5m to 10m. Please let us know in advance if you will be using this so that we can ensure enough spaces will be available.

The forecourt (path from accessible parking spots to venue entrance) is cobbled. The pavement is lowered and there is an in-built ramp to the left of the main entrance for wheelchair access.

Registration

• When you enter the venue you will be directed from the ground floor up to the fourth floor where the event will take place.

• Registration will take place on the fourth floor; registration points are DDA compliant for wheelchair delegates.

Corridors and access routes

• The corridors/access routes have a minimum width of 1.2m in the service areas and they average 1.4 to 1.5m.

• The floors of the corridors/access routes are made of carpet and parquet.

Room layouts

The main room for opening and closing sessions:

• The rooms have level access.

• The doors are double doors, they are not automatic. There will be ushers by the doors to help you.

The networking and catering areas:

• They have a combined capacity of over 400 people.

• The rooms have level access.

• The rooms have high ceilings and many large windows.

The breakout rooms:

• Workshop rooms will have capacities of between 30 to 100 people.

• All rooms can be accessed from the main floor of the event. There will be ushers to support you in finding your workshop room.

For more information on accessibility at this venue, please click here or speak to us at conference@stonewall.org.uk.

Facilities

All facilities will be clearly labelled on the day. Ushers will also be able to direct you to all of these rooms.

The event will have a Quiet Room/Nurture Room & a Multi-faith Room:

• These will be available from 8.30 - 17.00.

• There will be seating available.

• There will be materials inside the quiet room such as mental distractions, calming activities and useful information leaflets. 

Changing Facilities

• Changing room facilities will be available throughout the day in the venue toilets

Toilets

• Gender neutral toilets will be available.

• Accessible toilets, equipped with emergency alarms, will be available, and are accessible from all rooms. 

Accessibility Services

Adjustments are available (if there is anything not on this list that you might require, please do not hesitate to get in contact and we can see what we can do for you).

• Large print

• Coloured paper

• Induction loops

• BSL Interpreter (on request)

• Palantypist

• Braille (on request)

• Free ticket for support worker

• Refrigerated storage

• Reserved seating

• Varied seating options

There will be a palantypist in the keynote/ main plenary sessions.

At Registration we will provide the following additional services:

• Personal reserved signs will be available to collect at registration, on request.

• Pronoun stickers will be available.

• There will be an Early Bird registration (on request) for those who find the registration process inaccessible. More information about this will be provided at a later date. This will be followed by a short tour of the venue.

• There will be ushers available during the main registration to support delegates.

In the Networking Area colour-coded lanyards will be provided allowing delegates to indicate their levels of communication preferences.

Catering

Catering will be clearly labelled. Please do let us know of any dietary requirements or food/drink allergies you have in advance. Upon request, vegetarian, vegan, Halal, Kosher and gluten-free food will be available. We will ensure that catering requests are accommodated, so please provide us with as much information as possible when registering to attend conference.

For assistance/guide dogs, please provide a water bowl. A toilet area is not available at the venue.

Staff support

Stonewall staff will be wearing red lanyards so they can be identified easily.

An Accessibility Coordinator will be available for the day via phone and email to accommodate any access issues you might have. They will be stationed at registration but will be able to move around the venue on the day. Further information about this individual will be communicated to you nearer the day of conference. There will be Access Champions on hand supporting the Coordinator.

Security

To ensure the safety of all delegates, everyone must bring a form of ID and a copy of their joining instructions with them in order to access the event. We accept a variety of forms of ID including government issued photo ID, bank cards or a pass from your organisation. Random bag checks may also be in operation at the entrance of the venue. If you have any concerns about the above, or if there’s anything we can do to make the security check process easier for you, please get in touch.

Further information

If you can't find what you need here, or you prefer information in a different format, please email conference@stonewall.org.uk or call us on +44 (0) 20 7593 1850 and we will do our best to answer.