A Vision for Change
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
'Some People Are Trans. Get Over It!' placard at Pride in London 2016 © Andy Tyler

Gweledigaeth dros Newid

Pobl draws yn cael eu derbyn yn ddieithriad

Ym mis Chwefror 2015, cyhoeddodd Stonewall ei bod yn ymestyn ei chylch gwaith i ymgyrchu dros gydraddoldeb ar gyfer pobl draws yn ogystal â phobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol a hynny ar ôl ymgynghori â thros 700 o bobl draws.

Un o'r ymrwymiadau y gwnaeth Stonewall oedd i recriwtio grŵp cynghori a fyddai'n cefnogi Stonewall gyda'i gwaith ar faterion traws yn benodol.

Bu Grŵp Cynghori Traws Stonewall yn cynnal cyfarfodydd drwy gydol 2015 a 2016 i drafod pa gamau y dylai Stonewall eu cymryd er mwyn ymgyrchu dros gydraddoldeb ar gyfer pobl draws.

Gweledigaeth dros Newid

'Gweledigaeth dros Newid' yw canlyniad yr ymdrechion hynny.

Cymerwyd dros flwyddyn i ddrafftio'r ddogfen. Ym mis Chwefror 2017, rhyddhawyd y ddogfen ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus a bu Grŵp Cynghori Traws Stonewall yn gwrando ar adborth gan gannoedd o bobl draws yng ngwledydd Prydain.

Mae'r ymatebion a gafwyd i'r ymgynghoriad wedi'u hadlewyrchu yn y ddogfen derfynol, 'Gweledigaeth dros Newid'.

Mae'n mynd i'r afael â'r materion sy'n effeithio fwyaf ar bobl draws, ac mae'n ymrwymo Stonewall i weithredu mewn modd sy'n unol â'r uchelgeisiau y cytunwyd arnynt. 

Mae'r ddogfen yn seiliedig ar weledigaeth ar y cyd: bod hawl gan bobl draws i fyw bywydau llawn a bod yn nhw eu hunain yn eu gwaith, yn eu cartref ac yn gyhoeddus. Mae'r ddogfen, a gafodd ei hysgrifennu a'i chynhyrchu gan Grŵp Cynghori Traws Stonewall, yn sail i waith Stonewall dros gydraddoldeb i bobl draws hyd at 2022.

A Vision for Change

 

Bydd fersiwn hygyrch o Gweledigaeth dros Newid ar gael yn fuan

Cysylltu

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y ddogfen 'Gweledigaeth dros Newid', Grŵp Cynghori Traws Stonewall, neu waith cyffredinol Stonewall dros gydraddoldeb i bobl draws, anfonwch e-bost i trans@stonewall.org.uk

Rhestr Bostio

Ydych chi am gael gwybod y diweddaraf am y ddogfen Gweledigaeth dros Newid, gwaith Stonewall am gydraddoldeb traws a mwy? Cofrestrwch isod.

* indicates required