Mynegeion Cydraddoldeb yn y Gweithle | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Mynegeion Cydraddoldeb yn y Gweithle

Colleagues around desk in a meeting
Center Bottom

Hero box

Rydyn ni'n cynnal dau fynegai i'ch helpu i asesu eich cynnydd o ran bod yn gynhwysol o bobl LHDT yn y gweithle, un mynegai ar gyfer gwledydd Prydain, a mynegai byd-eang.

Mynegeion Cydraddoldeb yn y Gweithle