Stonewall Cymru welcomes PrEP trial in Wales
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Stonewall Cymru'n croesawu treial PrEP

  • Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi treial tair mlynedd o PrEP ar gyfer pobl â risg uchel o ddod i gyswllt â HIV

Mae Stonewall Cymru, yr elusen cydraddoldeb i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws (LHDT), wedi croesawu treial newydd a gyhoeddwyd heddiw i ddarpary PrEP (Proffylacsis Cyn-Gysylltiol) i bobl yng Nghymru sydd â risg uchel o ddod mewn i gysylltiad â HIV.

Mae PrEP yn gyffur gall pobl HIV-negatif sydd â risg o ddod i gyswllt â’r feirws ei gymryd ac mae nifer o dreialon meddygol wedi profi ei fod yn hynod effeithiol wrth leihau cyfraddau o HIV.

Mae Stonewall Cymru wedi bod yn ymgyrchu dros gyflwyno PrEP trwy Wasanaeth Iechyd Gwladol Cymru ar gyfer y rheiny sydd â risg uchel, ac roedd hyn yn alwad allweddol ym maniffesto’r mudiad ar gyfer Etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2016.

Meddai Andrew White, Cyfarwyddwr Stonewall Cymru: ‘Mae wedi ei brofi bod PrEP yn hynod effeithiol wrth leihau achosion newydd o HIV. Bydd y treial hwn yn galluogi Cymru i amddiffyn y rheiny sydd â’r risg uchaf, a gan ei fod yn ddrytach i drin HIV na’i atal,  yn y tymor hir bydd hyn hefyd yn arbed arian i’r gwasanaeth iechyd.

Er mae mesur dros dro yw hwn, byddwn yn pwyso ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod PrEP ar gael yn y tymor hir i’r rheiny sydd ei angen yn dilyn y treial tair mlynedd.

Wrth gwrs, nid PrEP yw’r unig ateb wrth daclo trosglwyddiad HIV. Dylai’r mesur ataliol hwn ddigwydd ar y cyd gydag addysg rhyw a chydberthynas o safon – mae’r mwyafrif o bobl ifanc lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn dal i ddweud nad ydynt yn cael y gwybodaeth neu’r cyngor sydd eu hangen arnynt i aros yn ddiogel. Byddwn ni’n parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru ac eraill i ddiweddaru canllawiau presennol ar addysg rhyw a chydberthynas er mwyn sicrhau bod pobl ifanc lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn gallu gwneud penderfyniadau iach, diogel dros eu lles eu hunain.’