Ymateb Stonewall Cymru i sylwadau Gareth Bennett | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Ymateb Stonewall Cymru i sylwadau Gareth Bennett

  • Stonewall Cymru yn ymateb i sylwadau Gareth Bennett

  • Disgrifiwyd y sylwadau fel cas tuag at y gymuned draws

  • Elin Jones Llywydd yn cadarnhau bod rhaid cyflawni rôl Aelodau’r Cynulliad â pharch

Roedd sylwadau Gareth Bennett ar lawr y Senedd ar Ddydd Mawrth 12 Rhagfyr ynglyn â phobl draws yn annerbyniol. Mae disgwyl i Aelodau’r Cynulliad gyflawni eu dyletswyddau mewn ffordd sy’n dangos parch i bob dinesydd Cymru. Dylai gwleidyddion byth troi at iaith sy’n ymosod neu’n bychanu pobl oherwydd pwy ydyn nhw. Pan maen nhw’n ei wneud, dylid herio’r ymddygiad hynny.

Dywedodd Andrew White, cyfarwyddwr Stonewall Cymru “Mae Gareth Bennett wedi targedu pobl draws pe tasen nhw rywsut yn llai haeddiannol o hawliau dynol nag eraill.  Mae’n peri pryder mawr ei fod yn dewis dangos ymddygiad bwlio a chul yn siambr ein Cynulliad Cenedlaethol”

Mae ein hadroddiad diweddar, LHDT yng Nghymru, yn dangos bod trosedd casineb yn erbyn pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws wedi cynnyddu yn sylweddol. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae mwy na hanner y bobl draws yng Nghymru wedi profi digwyddiad neu drosedd casineb oherwydd eu hunaniaeth rhywedd. Dylai Mr Bennett fod yn ymwybodol o’r ffaith bydd nifer o’r bobl mae e yn y Cynulliad i'w cynrychioli yn bobl draws.