Chwaraewch Ran

Stonewall Cymru yn croesawu bargen cyllideb ar ofal iechyd i bobl draws

  • £1m ar gyfer clinigau hunaniaeth rhywedd ac anhwylderau bwyta

  • Y cyllid wedi’i cytuno fel rhan o fargen rhwng Llafur a Phlaid Cymru

Mae Stonewall Cymru, yr elusen cydraddoldeb i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws (LHDT), wedi croesawu ymrwymiad o £1m ar gyfer clinigau hunaniaeth rhywedd ac anhwylderau bwyta yng Nghymru a gyhoeddwyd fel rhan o’r fargen rhwng Llafur Cymru a Phlaid Cymru ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru.

Ar hyn o bryd, mae pobl draws yng Nghymru sy’n cael diagnosis ond yn gallu derbyn gofal drwy deithio i Glinig Hunaniaeth Rhywedd Ymddiriedolaeth Iechyd Meddwl Gorllewin Llundain yn Charing Cross, Llundain. Mae cleifion yn wynebu teithiau hirion, amseroedd aros sy’n aml yn fwy na’r terfyn statudol ac anawsterau o ran dod â theulu a chyfeillion cefnogol i gadw cwmni iddynt.

Trwy weithio gydag actifyddion cydraddoldeb i bobl draws ledled y wlad, mae Stonewall Cymru wedi bod yn ymgyrchu dros wasanaeth hunaniaeth rhywedd i Gymru, a’r galwad hyn oedd pennawd maniffesto’r mudiad ar gyfer Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016.

Meddai Andrew White, Cyfarwyddwr Stonewall Cymru: ‘Ar ôl blynyddoedd o ymgyrchu gan gymunedau traws yng Nghymru, mae’n braf gweld ymrwymiad ystyrlon ariannol gan Lywodraeth Cymru at wasanaeth hunaniaeth rhywedd i Gymru.

Ers rhy hir, mae mynediad at ofal iechyd a chefnogaeth hanfodol a allai achub bywydau wedi cael eu gwrthod i bobl draws yng Nghymru yn eu gwlad eu hunain. Mae’n ganlyniad clodwiw i waith caled nifer o ymgyrchwyr bod gofal iechyd i bobl draws wedi chwarae rhan allweddol yn y trafodaethau rhwng Plaid Cymru a Llafur Cymru.  

Mae nawr yn dasg i bawb i weithio gyda’n gilydd i ddod o hyd i fodel sy’n sicrhau’r mynediad gorau at ofal iechyd o safon yn agos at gymunedau yng Nghymru. Rydyn ni’n edrych ymlaen at weithio gyda phobl draws, GIG Cymru, Llywodraeth Cymru ac Aelodau Cynulliad tuag at y nod hwn.’

Daw’r cyhoeddiad wrth i Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru gynnal diwrnod ymgynghori heddiw gyda phobl draws a gweithwyr meddygol i werthuso gwahanol opsiynau er mwyn newid gofal iechyd i bobl draws yng Nghymru.