Stonewall Cymru | #WithJak appeal
Chwaraewch Ran
Jak

Apêl #GydaJak

Achubodd Stonewall fy mywyd. Gallwch chi helpu i achub bywyd rhywun arall.

HOW YOU CAN SUPPORT THE CAMPAIGN

"Rhoddodd Stonewall obaith i mi y byddai pethau'n gwella. Achubodd Stonewall fy mywyd. Gallwch chi helpu i achub bywyd rhywun arall. Cyfrannwch heddiw er mwyn sicrhau y gall Stonewall fod yna ar gyfer pawb sydd eu hangen nhw, fel ro'n i." 

Jak Xenon

 


 

ROEDDWN NI YNO PAN ROEDD JAK EIN HANGEN NI.

RYDYM EISOES YN GWEITHIO GYDA 750 O YSGOLION, 68 O AWDURDODAU LLEOL A MILOEDD O UNIGOLION.

GYDA’CH CEFNOGAETH CHI, GALLWN YMESTYN YN BELLACH ER MWYN HELPU MWY O BOBL IFANC FEL JAK.

Our supporters