Come Out For Trans Equality | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
Some People Are Trans. Get Over It! posters

Come Out For Trans Equality

Ymunwch â ni yn y frwydr i sicrhau cydraddoldeb i bob un person traws

Heddiw, mae pobl Draws a Anneuaidd ym Mhrydain yn wynebu lefelau anferth o gamdriniaeth a gwahaniaethu ym mhob rhan o'u bywydau am fod eu hunain. Os ydych chi'n credu mewn cydraddoldeb, rhaid i chi ymuno â'r frwydr i atal hynny.

Eleni, mae gennym gyfle i sicrhau hawliau newydd hanfodol ar gyfer pobl Draws a Anneuaidd, ond mae gwrthwynebwyr yn ceisio atal newid. Mae arnom angen i chi Dewch Allan Dros Gydraddoldeb Traws i ddangos bod pobl ar draws Prydain yn cefnogi hawl Traws i gael eu derbyn ac yn byw yn rhydd o gasineb.

Gwyliwch ein fideos

Gwrandewch ar leisiau pobl draws yn ein cyfres o fideos sydd wedi'u creu gan yr ymgyrchwyr traws Fox ac Owl Fisher.