Digwyddiadau Haf Cymreig Stonewall Cymru | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Digwyddiadau Haf Cymreig Stonewall Cymru

Yn ogystal â Prides, mae Stonewall Cymru yn cymryd rhan mewn nifer o ddigwyddiadau ychwanegol dros yr haf.

Eisteddfod Genedlaethol

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn un o brif ddathliadau o ddiwylliant ac iaith yng Nghymru.

Yn ŵyl sy’n teithio o Fôn i Fynwy, mae’r Eisteddfod yn arddangos y gorau o gerddoriaeth, llenyddiaeth a pherfformiadau gwreiddiol Cymreig a llawer mwy. Mae’r Eisteddfod o hyd yn tyfu ac yn esblygu, gydag elfennau newydd yn cael eu hychwanegu er mwyn lledu ei apêl ac atyniad fel prif ŵyl Cymru.

Ers 2011, mae Stonewall Cymru wedi bod yn Eisteddfodwyr brwd trwy gynnal stondin er mwyn ymgysylltu ag unigolion ar draws Cymru a thu hwnt am gydraddoldeb LHDT a chynnyddu gwelededd LHDT ymysg cymunedau Cymreig Cymru.

Yn 2018, aethom un cam ymhellach gan lansioMas ar y Maes; cydweithrediad sy’n dathlu hunaniaethau LHDT â’r Eisteddfod. Crëwyd Mas ar y Maes o ganlyniad i bartneriaeth weithredol rhwng Stonewall Cymru, yr Eisteddfod Genedlaethol a’r gymuned LHDT yng Nghymru.

Bwriad y prosiect yw cynyddu gwelededd a phresenoldeb materion LHDT ynghyd â chodi ymwybyddiaeth a chynrychiolaeth mewn rhwydweithiau a gofodau lle caiff y Gymraeg ei defnyddio.

Mae rhaglenMas ar y Maes yn cynnwys trafodaethau, perfformiadau, darlleniadau a llawer mwy – o adloniant ysgafn i sgyrsiau dwys a difyr. Y gobaith yw y bydd y rhaglen

Mas ar y Maes yn cynnig cefnogaeth a modelau rôl i siaradwyr a dysgwyr Cymraeg LHDT, gan gyfrannu’n gadarnhaol i lesiant a hapusrwydd y genhedlaeth nesaf o siaradwyr a dysgwyr Cymraeg LHDT.

Eisteddfod yr Urdd

Eisteddfod yr Urdd yw un o wyliau teithiol mwyaf Ewrop i bobl ifanc. Yn cael ei gynnal ar draws chwe diwrnod, a gyda thua 90,000 o ymwelwyr, mae’r ŵyl gystadleuol yn dathlu iaith, diwylliant a phobl ifanc Cymru. Ers 2012 mae Stonewall Cymru wedi bod yn mynychu’r digwyddiad gyda stondin er mwyn ymgysylltu â phobl ifanc am ein gwaith ieuenctid a gyda athrawon am ein gwaith addysg. Mae ein gwelededd a phresenoldeb yn Eisteddfod yr Urdd yn tyfu o hyd!​

 

Tafwyl

Wedi’i sefydlu gan Fenter Caerdydd yn 2006, mae Tafwyl yn un o brif ddigwyddiadau Cymreig Caerdydd. Mae’r ŵyl deuluol yn gymysgedd bywiog o gerddoriaeth, llenyddiaeth, drama, comedi, celf, chwaraeon a bwyd a diod wedi’i leoli yng nghalon prif ddinas Cymru.

Eleni, bydd Stonewall Cymru yn cynnal sgwrs panel yn trafod pa mor gynhwysol yw prifddinas Cymru ar gyfer Cymry Cymraeg LHDT.