E-ddysgu ar gyfer ysgolion a cholegau | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
A teacher working with some students

E-ddysgu ar gyfer ysgolion a cholegau

Dysgu ar-lein gyda Stonewall

Fel sefydliad LHDT mwyaf Ewrop, mae Stonewall wedi treulio dros 30 mlynedd yn gweithio tuag at fyd lle mae gan bob plentyn a pherson ifanc fynediad i addysg gynhwysol LHDT.

Mae ein tîm profiadol yn falch o fod wedi cefnogi miloedd o ysgolion a cholegau i herio bwlio a dathlu amrywiaeth.

Gan ddefnyddio ein blynyddoedd o brofiad o hyfforddi staff addysg, rydym wedi datblygu cyfres o fodiwlau e-ddysgu a fydd yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth i chi i gefnogi plant a phobl ifanc LHDT, yn ogystal â'ch helpu i ddod yn lleoliad cynhwysol LHDT.

Mae ein modiwlau e-ddysgu yn llawn gwybodaeth hanfodol, cyngor ymarferol a gweithgareddau rhyngweithiol. Cwblhewch eich cwrs ar-lein mewn hanner diwrnod yn eistedd, neu dipio i mewn ac allan pan fydd amser yn caniatáu. Dysgwch ar eich cyflymder eich hun ac ar y tro i gyd-fynd â chi. Yn Stonewall, ein nod yw rhoi hygyrchedd ar flaen y gad o ran popeth a wnawn ac rydym am sicrhau bod pawb yn gallu cael gafael ar ein dysgu. Fe welwch ein datganiad hygyrchedd yma.

Costiodd pob un o'n modiwlau e-ddysgu £35 (+TAW) y pen, neu £25 (+TAW) y pen ar gyfer aelodau Hyrwyddwyr Ysgolion a Cholegau. Os ydych yn aelod ac nad oes gennych eich cod disgownt eisoes, cysylltwch â ni.

Gall aelodau Pencampwyr Ysgolion a Cholegau fanteisio ar ein bwndeli e-ddysgu:

Prynwch 11 lle am bris 10 (£250 +TAW)

Prynwch 60 o leoedd am bris 50 (£1,250 +TAW)

Prynwch 125 o leoedd am bris 100 ( £2,500 +TAW)

Gall aelodau Ysgol a Choleg Stonewall ddod o hyd i ragor o wybodaeth am gael mynediad i'r disgowntiau yma.

Archebu eich lle eisoes?

Os ydych eisoes wedi archebu eich lle(fydd) ar un o'n modiwlau e-ddysgu, cliciwch yma i fynd i borth Dysgu Stonewall.

Why is it important?

70%

OF LGB YOUNG PEOPLE WHO AREN'T TRANS HAVE THOUGHT ABOUT TAKING THEIR OWN LIFE

53%

OF LGBT YOUNG PEOPLE SAY THAT THERE ISN’T AN ADULT AT SCHOOL THEY CAN TALK TO ABOUT BEING LGBT

84%

OF TRANS YOUNG PEOPLE HAVE DELIBERATELY HARMED THEMSELVES

64%

OF TRANS PUPILS ARE BULLIED FOR BEING LGBT IN SCHOOL

Learn more

Stonewall Learning

You can browse our growing collection of e-learning modules on our Shopify.

Browse our e-learning modules