Etholiad Senedd Cymru 2021 | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
Welsh Parliament building - Senedd

Etholiad Senedd Cymru 2021

Mae etholiad 2021 Senedd Cymru ar y gorwel – ar y 6 o Fai. Rydym wedi bod yn gweithio’n galed i sicrhau bod y nod o gyrraedd cydraddoldeb i bobl LHDT yng Nghymru yn parhau I fod yn flaenoriaeth i’r pleidiau gwleidyddol, ymgeiswyr – a Llywodraeth Cymru nesaf.

Er bod camau mawr ymlaen wedi digwydd dros gydraddoldeb LHDT  yn y ddau ddegawd cyntaf o’r Senedd, mae’r blynyddoedd diwethaf wedi bod yn heriol i lawer o bobl LHDT – gyda throseddau casineb yn cynyddu, amseroedd aros ar gyfer apwyntiadau i’r Gwasanaeth Rhywedd Cymru yn tyfu, anghydraddoldebau iechyd meddwl pobl LHDT yn parhau ynghyd â’r ddadl gwenwynig am hunaniaethau LHDT yn realiti dyddiol.

Sut allwch chi gymryd rhan?

  • Darllenwch ein maniffesto – sydd wedi’i ddatblygu yn dilyn ein gweithgareddau ymgysylltu parhaol gyda phobl LHDT ar draws Cymru. Mae’r gwaith yma wedi ein galluogi i osod ein blaenoriaethau ar gyfer y senedd nesaf, a pha ymrwymiadau yr ydym am eu gweld gan Lywodraeth Cymru nesaf. Lawrlwythwch a darllenwch ein maniffesto.

     
  • Gofynnwch i’ch ymgeiswyr gefnogi cydraddoldeb LHDT – gan edrych drwy ein maniffesto, dewisiwch yr addewidion yr ydych am i’ch ymgeiswyr ymwymo iddynt. Cysylltwch â’ch ymgeiswyr lleol a gofynnwch iddynt gefnogi’r addewid.

     
  • Cofrestwch i bleidleisio! Yn enwedig y rheiny sy’n 16 a 17 mlwydd oed gan mai dyma’r tro cyntaf i bobl o dan 18 mlwydd oed allu pleidleisio yma yng Nghymru. Gadewch i ni wneud yn siŵr bod lleisiau pobl ifanc Cymru yn cael eu clywed!