Welsh Local Government Elections 2017
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Etholiadau Llywodraeth Leol Cymru 2017

Gwnewch wahaniaeth yn eich ardal

HOW YOU CAN SUPPORT THE CAMPAIGN

NID YN Y SENEDD NAC YN SAN STEFFAN MAE LLAWER O’R PENDERFYNIADAU MAWR SY’N EFFEITHIO ARNON NI YN CAEL EU GWNEUD.

Ein cynghorau sy'n gwneud penderfyniadau am yr ysgolion rydyn ni'n anfon plant a phobl ifanc iddyn nhw, am y gofal mae ein rhieni a'n neiniau a theidiau yn ei gael a'r math o gymunedau rydyn ni'n byw ynddyn nhw.

Mae'r penderfyniadau maen nhw'n eu gwneud yn effeithio ar fywydau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws – p'un a yw ein hysgolion yn siarad am faterion lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws (LHDT), safon y gofal mae ein pobl hŷn LHDT yn ei gael, a sut rydyn ni'n ymateb i droseddau casineb yn ein cymunedau.

Mae llawer o ffyrdd y gallwch chi chwarae rhan er mwyn newid pethau er gwell.

GALL EICH LLAIS WNEUD GWAHANIAETH

Gall eich cyngor newid bywydau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws - ond mae'r rhaid i chi ofyn iddyn nhw wneud hynny.

Ymgyrchwch yn eich ardal

Cefnogwch ni fel ymgeisydd