Stonewall | Rainbow Laces
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
Rainbow Laces header - TeamPride

Lasys Enfys

Mae arnoch chi i fod yn gyfaill gweithgar i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yn y byd chwaraeon.   

Mae gan chwaraeon y gallu i ddod â ni at ein gilydd. 

Mae pob chwaraewr, pob athletwr, a phob tîm yn gryfach pan fydd chwaraeon yn croesawu ac yn cefnogi pawb.

Mae arnoch chi i fod yn gyfaill gweithgar i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws.

Mae'n ymwneud â gweithio gyda'n gilydd, boed hynny'n chwarae am hwyl, yn chwarae i ennill, neu wrth gefnogi eich hoff athletwyr neu dimau. 

Mae'n ymwneud â bod yn aelod o dîm a chymryd cyfrifoldeb.  

Eich cyfrifoldeb chi yw dangos eich cefnogaeth i bobl LHDT. 

Eich cyfrifoldeb chi yw gwylio'ch iaith, a herio unrhyw lafarganu neu alw enwau sarhaus am bobl LHDT.

Eich cyfrifoldeb chi hefyd yw adrodd am gamdriniaeth pan fyddwch yn ei weld ar-lein, wrth wylio chwaraeon byw neu wrth i chi gymryd rhan mewn chwaraeon. 

Pan fydd pob un ohonon ni'n gwneud ein rhan, gallwn ni wneud chwaraeon yn gêm i bawb. 

Ymunwch â’r sgwrs

Trydarwch eich lluniau o’ch Lasys Enfys ar y 28ain o Dachwedd. Dilynwch unrhyw ddiweddariadau drwy’r hashnod #LasysEnfys ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol:

Gyda'n gilydd gallwn wneud chwaraeon yn gêm i bawb

Mae yna nifer o ffyrdd gallwch chi fod yn gynghreiriad gwell i bobl LHDT. Caewch eich lasys enfys ar gyfer diwrnod Lasys Enfys ar yr 28ain o Dachwedd, trydarwch eich llun at #LasysEnfys neu gwnewch yn siŵr i ddarllen a rhannu ein cyngor ar sut i wneud chwaraeon yn fwy cynhwysfawr!

Lasys Enfys yn 2017

Mae’r ymgyrch Lasys Enfys yn ffordd i bawb ymuno â chwaraeon i ddangos eu cefnogaeth tuag at gydraddoldeb a chynhwysiant LHDT. Mae timau cenedlaethol, clybiau arweiniol, athletwyr, cefnogwyr a chwaraewyr ar lawr gwlad yn cau eu lasys enfys, felly Dewch Allan Dros LHDT ym myd chwaraeon. Yn 2017, mi gafodd yr ymgyrch ei flwyddyn fwyaf llwyddiannus hyd yma, ond rydym yn bwriadu ei wneud yn hyd yn oed gwell yn 2018.

8%

Lleihad o gefnogwyr chwaraeon 18-24 a 25-34 mlwydd oed yn credu fod iaith homoffobaidd yn dderbyniol.

75,313

Parau o Lasys Enfys wedi’i dosrannu ym mhob math o chwaraeon, cefnogwyr, chwaraewyr, dyfarnwyr a swyddogion.

12 miliwn

O oedolion wedi gweld yr ymgyrch.

42,000

O ymweliadau i’n tudalen gwefan dros yr wythnos ymgyrchu yn 2017.

A ydych chi’n ysgol sy’n edrych i wneud gwahaniaeth i bobl LHDT yn chwaraeon? A oes yna glwb chwaraeon wrth galon eich cymuned?  Ydych chi’n sefydliad sydd ar lawr gwlad neu yn gweithredu yn ddielw sydd eisiau ymgyrchu i wneud chwaraeon yn gêm i bawb?

Efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer archebion mawr lasys am £1 yr un.

Cysylltwch ar gyfer archebion mawr