Pride | Cymru
Chwaraewch Ran
London Pride 2016 credit Andy Tyler

Pride

Ymunwch â ni a dangoswch eich cefnogaeth tuag at pobl LHDT yn y DU ac ar draws y byd.

Pride

Pwrpas Pride yw dod â chymunedau ynghyd i ddathlu, i brotestio ac i ddangos undod a chydsafiad.

Rydyn ni'n gobeithio eich gweld yn un o'r 30+ digwyddiad Pride y byddwn ni'n ymuno â nhw dros yr haf. 

         

Wrth i Stonewall ddathlu ei phen-blwydd yn 30, rydyn ni'n dathlu mwy na'r newidiadau hanesyddol i ddeddfwriaeth, polisïau ac agweddau cymdeithasol rydyn ni wedi'u cyflawni gyda'n gilydd dros y 30 mlynedd ddiwethaf.

Rydyn ni am glywed beth yw eich gobeithion chi am y dyfodol, fel y gallwn ni weithio gyda'n gilydd i sicrhau gweledigaeth feiddgar ar gyfer pob person LHDT, ym mhob man.

Fyddwn ni ddim wedi sicrhau cydraddoldeb nes bod pob person LHDT, o bob lliw a chefndir, yn gallu mwynhau cydraddoldeb yn ein cymuned a'r tu allan iddi.

Phyll Opoku-Gyimah, Cyfarwyddwr Gweithredol UK Black Pride, a Ruth Hunt, Prif Weithredwr Stonewall

Mae angen i Pride fod yn lle i bawb. Mae'n amser pwysig i ni ddangos ein bod yn cefnogi cydraddoldeb ac yn derbyn pob un person LHDT.

Dyna pam ein bod ni'n gorymdeithio ar y cyd gyda UK Black Pride, Mermaids a Level Up yn Pride yn Llundain ac yn cryfhau ein partneriaeth gyda UK Black Pride. Rydyn ac yn cryfhau ein partneriaeth gyda UK Black Pride. Rydyn ni'n ymweld â mwy o ddigwyddiadau Pride cymunedol nag erioed, a digwyddiadau Pride sy'n digwydd am y tro cyntaf, er enghraifft Bi Pride UK. 

Digwyddiadau Pride Stonewall yn 2019

Cliciwch ar bob gwlad isod i weld ble byddwn ni'n mynd yn 2019.

Cymru
Trans Pride Cymru: 30 Mawrth

Pride Abertaws: 4 Mai

BiFest Cymru: 11 Mai

Eisteddfod y Urdd: 27 Mai- 1 Mehefin

Llanelli Pride: 3 Awst

Eisteddfod Genedlaethol Cymru: 3 Awst - 10 Awst

Pride Cymru: 24 Awst
Lloegr
Exceter: 11 Mai

Birmingham: 25 - 26 Mai

Northumberland: 1 Mehefin

Oxford: 1 Mehefin

Canterbury: 15 Mehefin

Macclesfield: 6 Gorffennaf

UK Black Pride: 7 Gorffennaf

Southend: 13 Gorffennaf

Sparkle: 13 Gorffennaf

Bristol: 13 Gorffennaf

Hull: 20 Gorffennaf

Northern (Newcastle): 20 Gorffennaf

Eastbourne: 20 Gorffennaf

Trans Pride Brighton: 21 Gorffennaf

Happy Valley (Hebden Bridge): 27 Gorffennaf

Norwich: 27 Gorffennaf

Sheffield: 27 Gorffennaf

Nottingham: Hwyr Orffennaf (i'w gyhoeddi)

Ely: 10 Awst

Manchester: 24 - 25 Awst

Southampton: 24 Awst

Bi Pride: 7 Medi

Preston: 28 Medi

Sunderland: 28 Medi

Wolverhampton: Medi (i'w gyhoeddi)
Alban
Trans Pride Scotland, Dundee: 30 Mawrth

Edinburgh: 22 Mehefin

Fife: 6 Gorffennaf

Inverness: 21 Gorffennaf

 

Uchafbwyntiau 2018

Gwrandewch ar ymgyrchwyr arloesol yn ein cyfres 'Prides for All' sy'n dathlu llwyddiannau digwyddiadau Pride llai, er enghraifft Midsomer Norton, ac yn edrych i'r dyfodol gyda digwyddiad Bi Pride UK a fydd yn cael ei gynnal am y tro cyntaf yn 2019.Fe glywson ni hefyd gan Finding a VoiceTrans Pride South West, a KeshetUK am bwysigrwydd bod yn gryf, cydsefyll a chefnogi ein gilydd yn wyneb atgasedd - rhywbeth sydd gan bob digwyddiad Pride yn gyffredin.Oes ganddoch chi gwestiwn, neu ydych chi'n trefnu digwyddiad Pride?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych chi am roi gwybod i ni am ddigwyddiad Pride, cysylltwch â ni: cymru@stonewall.cymru.

Ydych chi am gymryd rhan? Mae unrhyw un yn gallu archebu pecyn #DewchAllanDros LGBT am ddim er mwyn annog eu cymunedau i ddangos eu cefnogaeth. Defnyddiwch yr hashnod #DewchAllanDrosLGBT ar y cyfryngau cymdeithasol i ysbrydoli pobl eraill i ymuno â'r mudiad dros gael cydraddoldeb i bobl LHDT hefyd.

Mae rhagor o wybodaeth am Pride Ifanc ar gael ar dudalen digwyddiadau Pride Ifans Stonewall.

I gael rhagor o wybodaeth am Pride yn Llundain, gallwch ddarllen y wybodaeth ddiweddaraf yma.

I weld rhestr lawn o'r holl ddigwyddiadau Pride sy'n cael eu cynnal eleni, ewch i wefan UK Pride Organisers Network. Mae modd i unrhyw un gofrestru digwyddiad Pride lleol ar y rhestr.

Chwaraewch Rhan

Mae Pride yn amser i bawb ddathlu pwy ydyn nhw, ond hefyd yn amser i weithredu. Dyma rai ffyrdd y gallwn ni i gyd wneud ein rhan dros gydraddoldeb LHDT.