Pride | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
London Pride 2016 credit Andy Tyler

Pride

Ymunwch â ni a dangoswch eich cefnogaeth tuag at pobl LHDT yn y DU ac ar draws y byd.

Pride

Pwrpas Pride yw dod â chymunedau ynghyd i ddathlu, i brotestio ac i ddangos undod a chydsafiad.

Rydyn ni'n gobeithio eich gweld yn un o'r 30+ digwyddiad Pride y byddwn ni'n ymuno â nhw dros yr haf. 

         

Wrth i Stonewall ddathlu ei phen-blwydd yn 30, rydyn ni'n dathlu mwy na'r newidiadau hanesyddol i ddeddfwriaeth, polisïau ac agweddau cymdeithasol rydyn ni wedi'u cyflawni gyda'n gilydd dros y 30 mlynedd ddiwethaf.

Rydyn ni am glywed beth yw eich gobeithion chi am y dyfodol, fel y gallwn ni weithio gyda'n gilydd i sicrhau gweledigaeth feiddgar ar gyfer pob person LHDT, ym mhob man.

Fyddwn ni ddim wedi sicrhau cydraddoldeb nes bod pob person LHDT, o bob lliw a chefndir, yn gallu mwynhau cydraddoldeb yn ein cymuned a'r tu allan iddi.

Phyll Opoku-Gyimah, Cyfarwyddwr Gweithredol UK Black Pride, a Ruth Hunt, Prif Weithredwr Stonewall

Mae angen i Pride fod yn lle i bawb. Mae'n amser pwysig i ni ddangos ein bod yn cefnogi cydraddoldeb ac yn derbyn pob un person LHDT.

Dyna pam ein bod ni'n gorymdeithio ar y cyd gyda UK Black Pride, Mermaids a Level Up yn Pride yn Llundain ac yn cryfhau ein partneriaeth gyda UK Black Pride. Rydyn ni'n ymweld â mwy o ddigwyddiadau Pride cymunedol nag erioed, a digwyddiadau Pride sy'n digwydd am y tro cyntaf, er enghraifft Bi Pride UK. 

Digwyddiadau Pride Stonewall yn 2019

Cliciwch isod i weld pa ddigwyddiadau y byddwn yn mynychu eleni.

Cymru
Trans Pride Cymru: 30 Mawrth

Pride Abertaws: 4 Mai

BiFest Cymru: 11 Mai

Eisteddfod y Urdd: 27 Mai- 1 Mehefin

Llanelli Pride: 3 Awst

Eisteddfod Genedlaethol Cymru: 3 Awst - 10 Awst

Pride Cymru: 24 Awst

 

Eisiau gorymdeithio gyda ni yn Pride Cymru?

Dewch i ymuno â ni yn Pride Cymru eleni i orymdeithio wrth ein hochr yn Pride mwyaf Cymru! I gofrestru dilynwch y linc yma.

Oes ganddoch chi gwestiwn, neu ydych chi'n trefnu digwyddiad Pride?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych chi am roi gwybod i ni am ddigwyddiad Pride, cysylltwch â ni ar cymru@stonewall.cymru.

Ydych chi am gymryd rhan? Mae unrhyw un yn gallu archebu pecyn #DewchAllanDros LGBT am ddim er mwyn annog eu cymunedau i ddangos eu cefnogaeth. Defnyddiwch yr hashnod #DewchAllanDrosLGBT ar y cyfryngau cymdeithasol i ysbrydoli pobl eraill i ymuno â'r mudiad dros gael cydraddoldeb i bobl LHDT hefyd.

Mae rhagor o wybodaeth am Pride Ifanc ar gael ar dudalen digwyddiadau Pride Ifanc Stonewall.

I weld rhestr lawn o'r holl ddigwyddiadau Pride sy'n cael eu cynnal eleni, ewch i wefan UK Pride Organisers Network. Mae modd i unrhyw un gofrestru digwyddiad Pride lleol ar y rhestr.

Chwaraewch Rhan

Mae Pride yn amser i bawb ddathlu pwy ydyn nhw, ond hefyd yn amser i weithredu. Dyma rai ffyrdd y gallwn ni i gyd wneud ein rhan dros gydraddoldeb LHDT.