Stonewall Cymru | Pride 2018
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Pride 2017

Ymunwch â ni a dangoswch eich cefnogaeth i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yng ngwledydd Prydain ac ar draws y byd

Rydyn ni’n barod am Pride, ydych chi?

Mae Pride wedi dod yn bell dros y blynyddoedd!

Mae yna fwy o ddathliadau Pride yn cael ei gynnal ar draws Prydain nag erioed!

Mae Pride yn amser i bawb i ddathlu pwy ydyn nhw, ond er y cynnydd rydyn ni wedi’i wneud i sicrhau cydraddoldeb i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws, rydyn ni’n gwybod bod ffordd i fynd o hyd cyn y gallwn ni ddweud bod paw, ym mhob man, yn rhydd i fod yn nhw eu hunain.

Blwyddyn yma, mae Stonewall Cymru eisiau cydnabod yr holl waith gwych mae’r gymuned LHDT a chynghreiriaid yn eu gwneud er sicrhau fod Pride yn bodoli – rydym #WrthDyOchr

Mae croeso mawr i mynychwyr newydd i Pride – os nad ydych wedi mynychu dathliad Pride o’r blaen, bydd hyn yn gam cyntaf gwych tuag at newid.

Bydd Stonewall Cymru yn mynychu 3 Pride ledled Cymru – gwelwch y rhestr isod – dewch i ddweud helo, gwirfoddolwch yn Pride yn eich ardal, neu gorymdeithiwch gyda ni!

Ble fydd Stonewall Cymru?

I ddarganfod rhestr o ba Prides bydd Stonewall yn mynychu ym Mhrydain, ewch i'n gwefan

I ddarganfod y rhestr cyflawn o Prides ym Mhrydain, ewch ar wefan UK Pride Network

 

Gwirfoddolwch gyda ni!

Blwyddyn yma byddwn yn gweithio’n agos iawn gyda’n gwirfoddolwyr. Rydym yn edrych am bobl gyfeillgar a brwdfrydig i ein helpu i redeg y stondin gwybodaeth, i siarad gyda phobl am ein gwaith i dynnu lluniau.

Ewch i ddarganfod disgrifiad rôl Gwirfoddolwr Pride ac i lenwi’r ffurflen gais yma