Pride: Rhydd i fod yn ni | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
London Pride 2016 credit Andy Tyler

Pride: Rhydd i fod yn ni

Ymunwch â ni a dangoswch eich cefnogaeth i bobl LHDTC+ yn y DU ac ar draws y byd

Rydym yn cymryd ein henw o'r Stonewall Uprising, y protestiadau ar 28 Mehefin 1969 mewn ymateb i greulondeb parhaus yr heddlu, a sbardunodd y symudiad hawliau LHDTC+ modern.

Blwyddyn yn ddiweddarach, ar 28 Mehefin 1970 yn Efrog Newydd cynhaliwyd y digwyddiad Pride cyntaf erioed. A dwy flynedd yn ddiweddarach, digwyddodd yr orymdaith Pride gyntaf erioed yn Llundain. 

Mae Pride yn dod â chymunedau at ei gilydd mewn dathliad, protest ac undod.  

Oherwydd mewn cymunedau ledled y DU a’r byd, mae pobl LHDTC+ yn dal i gael eu cam-drin, eu taflu allan o’u cartrefi, a’u bwlio yn yr ysgol a’r gweithle. Yn rhy aml mae’r sefydliadau a ddylai ein diogelu – ein llywodraethau, ein cymunedau, ein sefydliadau ffydd a’n teuluoedd – yn aros yn dawel, neu yn ein niweidio.

Ac i rai pobl LHDTC+, mae’r niwed yma’n arbennig o wael. O hiliaeth i ablaeth, misogynistiaeth i wahaniaethu ar sail dosbarth cymdeithasol, mae pobl o liw LHDTC+, menywod LHDTC+, pobl LHDTC+ sy’n anabl, y rhai ohonon ni sy’n byw mewn tlodi, sydd â ffydd, a llawer mwy ohonon ni, yn cael ein dal yn ôl a’n gwthio o’r neilltu drwy gydol ein bywydau.

Dros adeg Pride, rydym yn dod at ein gilydd – yn ein cymunedau, yn ein hysgolion a'n gweithleoedd, ar-lein ac ar y strydoedd – i frwydro dros ryddid, tegwch a photensial pob person LHDTC+. Rydym yn dathlu pwy ydym ni, rydym yn dathlu cynnydd, rydym yn brwydro dros ryddid a rydym yn sefyll mewn undod ar draws ein mudiad. 

Rydym am eich helpu i chwarae eich rhan i ffocysu ar ymgyrchu dros byd rydyn ni’n ei ddychmygu, lle mae pob un yn rhydd i fod. Byddwn yn:

  • Dathlu grwpiau cymunedol ac ymgyrchwyr o bob rhan o'r mudiad LHDTC+ sy'n brwydro dros ryddid, tegwch a photensial yn eu cymunedau.
  • Eich cefnogi i ymgyrchu i wahardd therapi trosi.
  • Rhoi’r offer i chi gefnogi ein mudiad yn eich cymunedau, drwy godi arian, gweithredoedd ymgyrchu a nwyddau pwerus.

Cwestiynau?

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni cymru@stonewall.cymru.

Eisiau cymryd rhan? Darllenwch fwy am ein hymgyrch #StayInForLGBT a rhannwch eich awgrymiadau ar gyfer sut i aros yn brysur yn ystod y cyfyngiadau symud.

I gael gwybodaeth am sut rydym yn ymdrin ag effaith pandemig COVID-19, gallwch ddarllen ein diweddariad yma. Gallwch hefyd ddarganfod sut y gall sefydliadau LHDT-gynhwysol helpu, ar ein blog.