Our 2019 Top Employer
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
Pinsent Masons logo

Pinsent Masons

Pinsent Masons

Bu Pinsent Masons yn berfformiwr uchel yn rhestr Top 100 Cyflogwyr Stonewall dros y 10 mlynedd ddiwethaf, gan sicrhau rhif dau yn ein rhestr yn 2017 a 2018.

Mae'r cwmni'n angerddol am amrywiaeth a chynhwysiant sy'n ffurfio rhan greiddiol o'i werthoedd a'i phwrpas. Mae Pinsent Masons o'r farn bod ymgorffori diwylliant lle mae ei holl weithwyr yn teimlo eu bod yn cael eu grymuso i ddod â'i gilydd i weithio yn gofyn am ymrwymiad parhaus a gweithredu camau trawsnewidiol i hyrwyddo cynnydd.

Mae Pinsent Masons wedi datblygu hyfforddiant penodol i'w hadran Adnoddau Dynol i gael gwared ar rwystrau i gyflogaeth ar gyfer unigolion traws, a hyfforddiant i sicrhau bod yr holl weithwyr yn gallu creu amgylchedd croesawgar ar gyfer cydweithwyr, cleientiaid ac ymwelwyr traws.

Mae'r cwmni hefyd yn cynnig cyfleoedd datblygu, gan gynnwys rhai yn benodol ar gyfer merched LHDT, gan eu cynorthwyo i oresgyn 'nenfwd gwydr dwbl'.

Mae eu grŵp rhwydwaith gweithredol LHDT a chynghreiriaid gweithgar yn ymgysylltu â hunaniaeth LHDT rhyng-drefnol ac yn cynnig ystod o gefnogaeth a mentora. Mae cynrychiolwyr ar draws pob un o'r wyth swyddfa yn y DU yn darparu rhaglen gynhwysfawr o ddigwyddiadau a mentrau.

Er enghraifft, yn Belfast, mae Pinsent Masons yn canolbwyntio nid yn unig ar lunio amgylchedd gwaith gwir gynhwysol ond hefyd ar sicrhau eu bod yn defnyddio eu hadnoddau a'u dylanwad i gael effaith ehangach. Yn y flwyddyn ddiwethaf, mae Pinsent Masons wedi chwarae rhan hanfodol wrth sefydlu Busnesau ar gyfer Cariad Cydraddoldeb (Business for Love Equality), grŵp o gyflogwyr yng Ngogledd Iwerddon a gyhoeddodd ddatganiad ar y cyd ym mis Medi 2018 i gefnogi'r estyniad o briodas gyfartal. Mae Pinsent Masons yn Belfast wedi dod yn fodel rôl bwysig i gyflogwyr eraill ar draws y dalaith o ran cynhwysiad LHDT.

Mae Pinsent Masons yn ymgysylltu'n ddwfn â'r gymuned LHDT ar draws y DU. Mae'n cefnogi sefydliadau a grwpiau cymunedol yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon ac mae'n defnyddio ei sefyllfa i ymgyrchu dros gydraddoldeb ehangach LHDT yn gyhoeddus. Mae'n gweithio gyda nifer o ysgolion i hyrwyddo cydraddoldeb, derbyn ac addysg LHDT.

Gyda'i uwch weithredwyr yn chwarae rhan weladwy ym mentrau'r cwmni ar gyfer LHDT, mae'r cwmni'n amlwg yn ei hymrwymiad i hyrwyddo newid ar gyfer y gymuned LHDT a galluogi pawb i deimlo’n groesawgar, wedi eu cefnogi ‘n frwdfrydig heb ystyried eu cyfeiriadedd rhywiol neu eu hunaniaeth rhyw.