LHDT YNG NGHYMRU - TROSEDDAU CASINEB A GWAHANIAETHU | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

LHDT YNG NGHYMRU - TROSEDDAU CASINEB A GWAHANIAETHU

Published in Medi 2017

Mae'r adroddiad, sy'n seiliedig ar arolwg YouGov o dros 1,200 o bobl, yn datgelu profiadau pobl LHDT yng Nghymru o droseddau casineb a gwahaniaethu heddiw.

Lawrlwytho’r ymchwil