Mis Hanes LHDT - Adnoddau ar gyfer pob oedran a gallu | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Mis Hanes LHDT - Adnoddau ar gyfer pob oedran a gallu

Published in Chwefror 2021

Mis Hanes LHDT hon, rydyn yn ffocysu ar fywydau a gwaith rhai menywod dewr LHDT. Sefydlwyd Mis Hanes LHDT gan Schools Out, sydd wedi bod yn ymgyrchu dros addysg LHDT gynhwysol am 47 mlynedd.

Rydyn ni'n gwybod bod Covid-19 yn golygu bod rhaid i ysgolion a cholegau addasu'r ffordd maen nhw'n gweithio, a bod rhieni a gofalwyr yn cwrdd â'r her i gefnogi dysgu yn y cartref. Mwy nag erioed, mae rhaid ni dod at ein gilydd a helpu ein gilydd. Dyna pam rydyn ni wedi datblygu'r adnoddau dysgu gartref yma. 

Mae ein pecynnau Mis Hanes LHDT wedi'u teilwra ar gyfer plant o bob oed a gallu, o'r meithrin i gyflenwad ôl-16, yn ogystal ag adnoddau ar gyfer plant gydag anghenion dysgu ychwanegol (ADY). Croeso i chi addasu'r cynnwys ar gyfer y plant rydych chi'n gweithio gyda gan gymysgu'r adnoddau ble bod angen

Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2
Pecyn dysgu gartref y Cyfnod Sylfaen

eLyfr y Cyfnod Sylfaen

Pecyn dysgu gartref Cyfnod Allweddol 2

PwyntPwer Cyfnod Allweddol 2
Ysgolion Uwchradd
Pecyn dysgu gartref Cyfnodau Allweddol 3 a 4

PwyntPwer Cyfnod Allweddol 3

PwyntPwer Cyfnod Allweddol 4
Ôl-16
Pecyn dysgu gartref Ôl-16

PwyntPwer Ôl-16
Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Pecyn dysgu gartref ADY

eLyfr ADY - Fersiwn 1

eLyfr ADY - Fersiwn 2 (gyda symbolau Widgit)

Llyfr gwaith ADY (gyda symbolau Widgit)