Teuluoedd Gwahanol | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Teuluoedd Gwahanol

Published in Mawrth 2020

Yn ystod yr adeg anodd ac ansicr hyn, rydym yn gwybod bod staff addysg, rhieni a gofalwyr yn wynebu heriau na welwyd eu tebyg o'r blaen.

Fodd bynnag, ar adegau fel hyn gallwn ni ddod at ein gilydd i helpu ein gilydd. Dyna pam ein bod ni'n lansio cyfres o becynnau dysgu o adref. P'un a ydych yn athro sy'n anfon gwaith adref i'ch myfyrwyr, neu'n rhiant neu'n ofalwr sy'n chwilio am rai gweithgareddau ar gyfer eich plentyn, mae'r pecynnau hyn ar eich cyfer chi. Ceir fersiwn cynradd a chyfun o bob pecyn, ynghyd â gweithgareddau awgrymedig a deunyddiau ategol i gefnogi dysgu eich plentyn. 

Mae ein pecynnau Gwahanol Deuluoedd yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau celf, Saesneg a chyfrifiadura.

Pecyn Dysgu Gartref Teuluoedd Gwahanol - Cynradd

Pecyn Dysgu Gartref Teuluoedd Gwahanol - Uwchradd

Dychwelyd i'r hwb dysgu gartref.