Yr Adroddiad Ysgol (2012) | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Yr Adroddiad Ysgol (2012)

Published in Tachwedd 2015

Mae’r Adroddiad Ysgol (2012) yn cyflwyno’r canfyddiadau yng Nghymru o arolwg gan Stonewall a  Phrifysgol Caergrawnt o bobl ifanc sy’n lesbiaidd, yn hoyw neu’n ddeurywiol (neu sy’n meddwl efallai eu bod nhw) ar eu profiadau mewn ysgolion uwchradd o fwlio homoffobaidd a deuffobaidd, ymateb eu hysgol i’r bwlio, a chynnwys materion lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn y cwricwlwm. 

Lawrlwytho’r adroddiad