Rhaglen hyrwyddwyr ysgolion cynradd | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Rhaglen hyrwyddwyr ysgolion cynradd

Parents walking their children into school
Center Bottom

Hero box

Mae ysgolion sy'n cymryd rhan yng nghyrsiau Stonewall yn cael statws Hyrwyddwr Ysgol Stonewall yn awtomatig

Rhaglen hyrwyddwyr ysgolion cynradd

Drwy fynd ar un o'n cyrsiau, bydd eich ysgol yn dod yn aelod o raglen Hyrwyddwyr Ysgolion Stonewall am flwyddyn. Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth barhaus, adnoddau, canllawiau a llawer mwy. 

Pam fod ots? 

  • Mae 45% o bobl ifanc lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws wedi profi bwlio homoffobaidd, deuffobaidd neu drawsffobaidd
  • Mae dros wyth ymhob deg athro ysgol gynradd yn dweud nad ydyn nhw erioed wedi cael hyfforddiant penodol ar sut i daclo bwlio homoffobaidd. 
  • Mae un ymhob tri disgybl traws yn methu â chael eu hadnabod yn ôl yr enw o'u dewis yn yr ysgol 
  • Mae 64% o ddisgyblion traws yn cael eu bwlio yn yr ysgol am fod yn draws 

Prif fanteision

Beth sydd gan ysgolion i'w ddweud

Left column

Different Families, Same Love posters on the wall

Right column

Ysgol Cynradd

Quote wrapper

Mae mor bwysig amlygu effeithiau difrifol bwlio homoffobaidd, deuffobaidd a thrawsffobaidd pan fo cymaint yn diystyru'r iaith yna fel 'cellwair'.
Athro Blwyddyn 9

Why become a School Champion?

Adnoddau 

Byddwch yn cael pecyn am ddim o'n posteri a'n sticeri mwyaf poblogaidd pan fyddwch chi'n dod yn Hyrwyddwr Ysgol neu'n adnewyddu eich aelodaeth. Drwy gydol y flwyddyn, byddwch yn cael blaenoriaeth wrth gael mynediad at adnoddau addysg newydd wedi'u teilwra i ysgolion cynradd a lleoliadau blynyddoedd cynnar.  Cefnogaeth bwrpasol

Bydd ein tîm addysg arbenigol wrth law i ddarparu cymorth pwrpasol drwy gydol y flwyddyn. Mae gennym ddeng mlynedd o brofiad yn gweithio gyda thros 1,500 o ysgolion ledled Prydain, ac felly rydyn ni'n gwybod beth yw'r arferion gorau. Byddwn ni wrth gefn pan fydd arnoch ein hangen ni i helpu gyda chwestiynau a heriau, mawr neu fach. Arferion gorau 

Byddwch yn rhan o rwydwaith o dros 1,500 o ysgolion sy'n arwain y ffordd yn dathlu gwahaniaeth. Bydd ein hadnoddau addysg, ein cylchlythyrau tymhorol a'n gwasanaeth cymorth pwrpasol yn eich ysbrydoli ac yn eich helpu i ddatblygu eich gwaith eich hun. Rhannwch eich gwaith gydag ysgolion eraill drwy ein hastudiaethau achos, a gallwch gwrdd ag aelodau eraill yn ein digwyddiadau addysg. 

 

Dyfarniadau Hyrwyddwyr Ysgolion

Mae Hyrwyddwyr Ysgolion yn Lloegr yn gallu gwneud cais am Ddyfarniad Hyrwyddwyr Ysgolion ar ôl bod yn aelod am flwyddyn. Mae ein Dyfarniadau ar gael ar lefel Efydd, Arian neu Aur, ac yn meincnodi eich gwaith gan eich helpu i ymestyn er mwyn goresgyn heriau newydd. Dathlwch lwyddiant eich ysgol gyda defnydd ecsgliwsif o'n logo Hyrwyddwyr Ysgolion. Darllen mwy am Ddyfarniadau Hyrwyddwyr Ysgolion