Rhaglen Hyrwyddwyr Ysgolion Uwchradd | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Rhaglen Hyrwyddwyr Ysgolion Uwchradd

Teacher standing in front of school assembly
Center Bottom

Hero box

Mae ysgolion sy'n cymryd rhan yng nghyrsiau Stonewall yn cael statws Hyrwyddwr Ysgol Stonewall yn awtomatig

Rhaglen Hyrwyddwyr Ysgolion Uwchradd

Drwy fynd ar un o'n cyrsiau Hyfforddi'r Hyfforddwyr, bydd eich ysgol uwchradd yn dod yn aelod o raglen Hyrwyddwyr Ysgolion Stonewall am flwyddyn. Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth barhaus, adnoddau, canllawiau a llawer mwy. 

Pam fod ots? 

  • Mae 45% o bobl ifanc LHDT wedi profi bwlio homoffobaidd, deuffobaidd neu drawsffobaidd
  • Nid yw 45% o bobl ifanc LHDT yn dweud wrth neb pan maen nhw'n cael eu bwlio am fod yn LHDT. 
  • Mae 90% o athrawon ysgolion uwchradd yn dweud bod plant a phobl ifanc yn profi bwlio homoffobaidd waeth beth yw eu cyfeiriadedd rhywiol 
  • Mae 64% o ddisgyblion traws yn cael eu bwlio yn yr ysgol 

Prif fanteision

Beth sydd gan ysgolion i'w ddweud

Left column

School teacher sitting at the desk

Right column

Ysgolion Uwchradd

Quote wrapper

Roedd yn ddiddorol ac yn ddifyr. Rydw i nawr yn teimlo'n fwy parod i ddelio â phroblemau mewn ffordd wybodus gyda strwythur.
Athro Blwyddyn 9

Pam dod yn Hyrwyddwr Ysgol?

Adnoddau 

Byddwch yn cael pecyn am ddim o'n posteri a'n sticeri mwyaf poblogaidd pan fyddwch chi'n dod yn Hyrwyddwr Ysgol neu'n adnewyddu eich aelodaeth. Drwy gydol y flwyddyn, byddwch yn cael blaenoriaeth wrth gael mynediad at adnoddau addysg newydd wedi'u teilwra i ysgolion uwchradd a cholegau.  

Cefnogaeth bwrpasol

Bydd ein tîm addysg arbenigol wrth law i ddarparu cymorth pwrpasol drwy gydol y flwyddyn. Mae gennym ddeng mlynedd o brofiad yn gweithio gyda thros 1,500 o ysgolion ledled Prydain, ac felly rydyn ni'n gwybod beth yw'r arferion gorau. Byddwn ni wrth gefn pan fydd arnoch ein hangen ni i helpu gyda chwestiynau a heriau, mawr neu fach. 

Arferion gorau

Byddwch yn rhan o rwydwaith o dros 1,500 o ysgolion sy'n arwain y ffordd yn dathlu gwahaniaeth. Bydd ein hadnoddau addysg, ein cylchlythyrau tymhorol a'n gwasanaeth cymorth pwrpasol yn eich ysbrydoli ac yn eich helpu i ddatblygu eich gwaith eich hun. Rhannwch eich gwaith gydag ysgolion eraill drwy ein hastudiaethau achos, a gallwch gwrdd ag aelodau eraill yn ein digwyddiadau addysg.

Dyfarniadau Hyrwyddwyr Ysgolion

Mae Hyrwyddwyr Ysgolion yn Lloegr yn gallu gwneud cais am Ddyfarniad Hyrwyddwyr Ysgolion ar ôl bod yn aelod am flwyddyn. Mae ein Dyfarniadau ar gael ar lefel Efydd, Arian neu Aur, ac yn meincnodi eich gwaith gan eich helpu i ymestyn er mwyn goresgyn heriau newydd. Dathlwch lwyddiant eich ysgol gyda defnydd ecsgliwsif o'n logo Hyrwyddwyr Ysgolion. Darllen mwy am Ddyfarniadau Hyrwyddwyr Ysgolion.