Taclo bwlio ac iaith homoffobaidd, ddeuffobaidd a thrawsffobaidd. | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
Student standing alone in a corridor

Taclo bwlio ac iaith homoffobaidd, ddeuffobaidd a thrawsffobaidd.

Mae'r cwrs yma'n rhoi'r wybodaeth, yr adnoddau a'r hyder sydd ei angen ar arweinwyr bugeiliol, gwrth-fwlio a chwricwlwm mewn ysgolion i hyfforddi cydweithwyr ar fynd i'r afael â bwlio homoffobaidd, deuffobaidd a thrawsffobaidd a dathlu gwahaniaeth, ynghyd â chyflawni gofynion fframweithiau arolygu Cymru, Lloegr a'r Alban. Bydd ysgolion sy'n cymryd rhan yn dod yn aelodau o'n rhaglen Hyrwyddwyr Ysgolion. Mae telerau ac amodau Aelodaeth Hyrwyddwyr Ysgolion ar gael yma.

Amcanion y cwrs

 

  • Dysgu technegau ymarferol i hyfforddi aelodau eraill o staff yn eich ysgol ar sut i daclo bwlio homoffobaidd, deuffobaidd a thrawsffobaidd a dathlu gwahaniaeth.
  • Ffyrdd ymarferol o gynnwys gwahanol deuluoedd yn y cwricwlwm.
  • Cael trosolwg o sefyllfa bresennol bwlio homoffobaidd, deuffobaidd a thrawsffobaidd a'i effaith ar gyrhaeddiad disgyblion a'u perfformiad yn yr ysgol.
  • Dysgu sut i gyflawni'ch gofynion cyfreithiol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a fframwaith arolygu eich gwlad.
  • Cael ysbrydoliaeth gan arferion gorau ysgolion eraill.

Primary School Training

Secondary School and College Training