Chwaraewch Ran
Team Pride and Stonewall's Rainbow Laces Campaign

TeamPride

Yn hyrwyddo cydraddoldeb i gefnogwyr a chwaraewyr lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws ym maes chwaraeon

                                                         

Mae TeamPride yn grŵp o sefydliadau byd-eang o bwys - yn cynnwys Aon, Adidas ac Aviva - sy'n cefnogi ein hymgyrch Lasys Enfys i hyrwyddo cydraddoldeb i gefnogwyr a chwaraewyr lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws ym maes chwaraeon.

Bwriad yr ymgyrch yw codi ymwybyddiaeth o homoffobia, deuffobia a thrawsffobia mewn chwaraeon a meithrin cefnogaeth ymysg cefnogwyr, clybiau, chwaraewyr, cynghreiriaid, cyrff llywodraethu a noddwyr er mwyn sicrhau cydraddoldeb i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws mewn chwaraeon ar bob lefel.

Mae TeamPride yn rhan annatod o'r ymgyrch, ac mae eu buddsoddiad yn yr ymgyrch yn ein galluogi:

  • I gynhyrchu adnoddau ar gyfer yr ymgyrch
  • I gynnal gweithgareddau gwaith maes a hyfforddiant ar gyfer clybiau chwaraeon ar lawr gwlad
  • I gynyddu ymgysylltiad gyda chlybiau a chwaraewyr

Mae Aon yn falch o fod yn rhan o TeamPride ac rydw i'n gwbl grediniol fod gan y grŵp y gallu i ddylanwadu'n fawr ar y diwydiant chwaraeon. Mae llawer o waith yn dal i'w wneud cyn y gall pob unigolyn lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws fyw yn rhydd a bod yn nhw eu hunain. Mae chwaraeon yn ein huno ni i gyd ac mae Stonewall wedi ymrwymo i wneud chwaraeon yn gêm i bawb drwy godi ymwybyddiaeth o'r problemau hyn yn ystod mis Tachwedd.

PHIL CLEMENT, PRIF SWYDDOG MARCHNATA A CHYFATHREBU ‎BYD-EANG, AON

Fel rhan o'r ymrwymiad hwn i chwaraeon ar lawr gwlad, TeamPride yw prif noddwr cit Clwb Pêl-droed Stonewall, sef clwb sy'n gynhwysol o bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws ac sy'n chwarae yng Nghynghrair FA Swydd Middlesex, yn ogystal â Chynghrair Undod Llundain a Chynghrair Pêl-droed Llundain.

Bydd TeamPride yn cael ei lansio'n swyddogol ar ddechrau penwythnos ymgyrchu mawr ym mis Tachwedd. Bydd clybiau a chwaraewyr yn ymuno â chefnogwyr i wisgo Lasys Enfys ac yn dangos eu cefnogaeth i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws ym maes chwaraeon ar bob lefel.

Fel rhan o'r penwythnos bydd ymgyrch fawr yn y cyfryngau a lansiad fideo proffil uchel.

Rhagor o wybodaeth

Os oes gyda chi ddiddordeb mewn ymuno â TeamPride, cysylltwch â Kimberley Mitchell drwy e-bostio kimberley.mitchell@stonewall.org.uk neu drwy ffonio 020 7593 2826.