Team Pride
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran
Team Pride and Stonewall's Rainbow Laces Campaign

TeamPride - Cymru

Yn hyrwyddo cydraddoldeb i gefnogwyr a chwaraewyr LHDT ym maes chwaraeon.

Aon Logo        

adidas logo      

     

   Premier League logo

      Visa

 

Mae TeamPride yn gonsortiwm o 10 cwmni sydd wedi ymrwymo i wneud chwaraeon yn gêm i bawb. TeamPride ydi adidas, Aon, Aviva, Barclays, eBay, Manchester United, ASOS, Premier League, Sky Sports a Visa. Rhain sy’n gwneud Lasys Enfys yn bosib trwy:

  • Noddi’r ymgyrch Lasys Enfys

  • Buddsoddi arbenigedd ac arweiniad strategol

  • Cysylltu gyda sefydliadau a chyrff arweinyddion chwaraeon

  • Creu tîm o gefnogwyr Lasys Enfys trwy eu rhwydwaith staff a chwsmeriaid

 

Mae Aon yn falch o fod yn rhan o TeamPride ac rydw i'n gwbl grediniol fod gan y grŵp y gallu i ddylanwadu'n fawr ar y diwydiant chwaraeon. Mae llawer o waith yn dal i'w wneud cyn y gall pob unigolyn LHDT+ fyw yn rhydd a bod yn nhw eu hunain. Mae chwaraeon yn ein huno ni i gyd ac mae TeamPride ac Stonewall wedi ymrwymo i wneud chwaraeon yn gêm i bawb drwy godi ymwybyddiaeth o gydraddoldeb LHDT+ yn ystod mis Tachwedd.

Jim Herbert, Noddwr Gweithredol LHDT, AON

Fel rhan o’i hymrwymiad i chwaraeon lawr-gwlad, TeamPride ydi prif noddwyr o’r clwb pêl droed mwyaf llwyddiannus LHDT, Stonewall FC, sy’n chwarae yng nghynghrair FA Middlesex County, cynghrair London Unity a chwpan GFSN.

  • Stonewall FC

  • Photography by Henry Knock

  • Photography by Henry Knock

  • Photography by Henry Knock