Yn dod cyn hir | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Yn dod cyn hir

Mae'r modiwl e-ddysgu hwn yn cael ei gynhyrchu ar hyn o bryd a bydd ar gael yn fuan. Os hoffech gael gwybod pan fydd y cwrs hwn yn mynd yn fyw, anfonwch e-bost atom. I ddychwelyd i'r ddewislen e-ddysgu, cliciwch yma.

Os ydych yn gweithio i awdurdod lleol neu wasanaeth plant a phobl ifanc, man fanteisio ar y cyfle hwn i ddarganfod mwy o amrywiaeth o'n rhaglen Hyrwyddwyr Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc Stonewall ac i gael gwybod sut y gallwch elwa o gefnogaeth ein tîm ymroddedig a phrofiadol.

Os ydych yn aelod o staff yr ysgol neu'r coleg ac nad ydych eisoes yn aelod o Hyrwyddwr Ysgol a Choleg Stonewall, cymerwch ennyd i ddod o hyd i'n lleoliad sut y bydd eich lleoliad yn elwa o aelodaeth Hyrwyddwr yr Ysgol a'r Coleg.