Arferion gorau, pecynnau cymorth ac adnoddau | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Arferion gorau, pecynnau cymorth ac adnoddau

School resources
Center Bottom

Hero box

Mae ein canllawiau ymarferol yn eich helpu i roi dechrau arni neu i adeiladu ar eich gwaith presennol, ac yn eich herio i gyflawni'ch gorau.

Arferion gorau, pecynnau cymorth ac adnoddau

P'un a ydych chi'n dechrau arni gyda chynhwysiant LHDT neu'n datblygu eich arferion gorau ymhellach fyth, gall ein hadnoddau ni eich helpu. 

Mae taclo bwlio homoffobaidd, deuffobaidd a thrawsffobaidd yn teimlo fel tasg fawr, ond mae ein canllawiau ymarferol a'n pecynnau cymorth yn ei rannu yn gamau mwy hwylus. Mae ein canllawiau arferion gorau yn eich helpu chi i feincnodi eich gwaith, ac mae ein posteri a'n canllawiau hawdd eu darllen yn wych i'w defnyddio gyda disgyblion. 

Chwilio am adnoddau

Mewngofnodwch er mwyn cael mynediad at adnoddau i aelodau'n unig

Mae ein hadnoddau am ddim ar gael i bawb, ond os ydych chi'n Hyrwyddwr Ysgol, gallwch gael mynediad at adnoddau arbennig wrth fewngofnodi

Ddim yn aelod eto? 

Edrychwch ar ein gwefan i ddysgu rhagor neu anfonwch e-bost at education@stonewallcymru.org.uk

Cyflwyniad i Gefnogi Pobl Ifanc LHDT

Left column

Child in the classroom with adult looking at wall display

Right column

Mae pob ysgol eisiau sicrhau bod eu disgyblion yn gallu ffynnu. Gall tyfu i fyny fod yn anodd i bobl ifanc LHDT - ond mae mynd i ysgolion lle mae'r staff yn gefnogol yn newid bywydau. Rydyn ni'n deall ei bod yn anodd gwybod ble i roi cychwyn arni. Y canllaw yma yw'r lle gorau i ddechrau.