Arferion gorau, pecynnau cymorth ac adnoddau | Cymru
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

Arferion gorau, pecynnau cymorth ac adnoddau

Colleagues looking at laptop together
Center Bottom

Hero box

Cewch ddysgu o'n profiad o weithio gyda sefydliadau ar draws pob sector ers dros ddegawd a chael gwybodaeth gan gannoedd o gyflogwyr.

Arferion gorau, pecynnau cymorth ac adnoddau

Mae ein hadnoddau a'n pecynnau cymorth ar gael i'ch helpu. Ydych chi am wneud eich polisïau yn gynhwysol o bobl LHDT? Ydych chi am ddysgu sut i rymuso uwch arweinwyr? Ydych chi am gefnogi eich staff LHDT ar aseiniadau tramor? Bydd ein hadnoddau a'n pecynnau cymorth cam-wrth-gam yn eich arwain ar eich ffordd. 

 

Chwilio am adnoddau

Sorry, no results have been found.

Mewngofnodwch i weld adnoddau ar gyfer aelodau yn unig

Os ydych chi eisoes yn Hyrwyddwr Amrywiaeth Byd-eang neu'n Hyrwyddwr Amrywiaeth, gallwch weld adnoddau unigryw pan fyddwch chi'n mewngofnodi

Ddim yn aelod eto? 

Gofynnwch am ragor o wybodaeth am y rhaglenni Hyrwyddwyr Amrywiaeth Byd-eang neu Hyrwyddwyr Amrywiaeth

Cylch Oes Gweithwyr

Left column

The Employee Lifecycle (front cover)
Hands on laptop keyboard

Right column

Canllaw i ddenu, recriwtio, cefnogi a datblygu doniau amrywiol yn eich sefydliad. 

Mae sefydliadau yn perfformio orau pan fyddan nhw'n cyflogi amrywiaeth o dalent ac yn sicrhau bod pawb yn gallu bod yn agored am bwy ydyn nhw yn y gwaith. Mae'r pecyn cymorth yma'n dadansoddi sut mae modd i'ch sefydliad fod yn LHDT-gynhwysol ar bob cam o daith y gweithiwr – o'r cyfnod recriwtio a sefydlu, i ddatblygu ac ymadael.