Stonewall Cymru | Acceptance without exception
Mewngofnodi
Chwaraewch Ran

COVID-19 - Sut gall sefydliadau LHDT cynhwysol helpu

Mae cymunedau LHDT ledled y wlad yn dod at ei gilydd: dyma sut y gallant helpu, a sut y gallwn helpu ein gilydd.

Yn agos atoch chi

Newyddion Stonewall Cymru

Eisiau clywed mwy gan Stonewall?

Ymunwch â'n rhestr bostio er mwyn gwybod sut gallwch chi wneud gwahaniaeth i fywydau pobl LHDT ym mhob man. Byddwn ni'n rhannu newyddion, ymgyrchoedd, digwyddiadau a sut y gallwch chi ein cefnogi ni mewn ffyrdd sy'n gweddu i chi.

Cofrestrwch nawr

Dewch Allan ac Ewch Amdani dros gydraddoldeb mewn chwaraeon

Pa un a ydym yn cefnogi neu'n cystadlu, yr ydym i gyd ar ein gorau pan fyddwn yn teimlo'n rhan o'r tîm.

Partneriaid Stonewall

Bod yn bartner corfforaethol