Education | Cymru
Chwaraewch Ran

Addysg

Mae gan ysgolion ddyletswydd gyfreithiol i atal a thaclo pob math o fwlio gan gynnwys bwlio homoffobaidd, deuffobaidd a thrawsffobaidd.

Sut gallwch chi chwarae rhan